Formas finansierar forskning för ökad djurvälfärd

2023-11-21

Vi finansierar tio projekt som ska leda till ökat skydd och välfärd för livsmedelsproducerande djur. Projekten delar på cirka 20 miljoner kronor och handlar om allt ifrån honungsbin till mjölkkor.

De livsmedelsproducerande djuren ingår i den nationella livsmedelsstrategin vars mål är att öka den totala livsmedelsproduktionen. Samtidigt får målet inte leda till en sämre djurhälsa eller ökad användning av antibiotika, då det inte är förenligt med ett hållbart jordbruk. Genom utlysningen Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd ger Formas medel till tio projekt som ska öka det fysiska och psykiska välmåendet hos livsmedelsproducerande djur. Fokus ligger även på att främja lönsamhet på gårdar.

Det är viktigt att forskningsresultaten ger direkt nytta ute på gård. Utlysningen ska göra verklig skillnad för de livsmedelsproducerande djuren, samtidigt som konkurrenskraften bibehålls eller ökar, säger Jessica Ekström, forskningssekreterare på Formas.

Djurskydd syftar till att vi människor ska tillgodose djurens behov av skydd mot lidande och ge dem en god välfärd när vi äger, sköter och hanterar dem. De finansierade projekten handlar bland annat om förbättrad djurhantering i svensk grisproduktion och om mjölkkalvar som vistas utomhus på vintern i norra Sverige. Men även om hur vi kan förbättra skydd och välfärd för honungsbin.

Sveriges primärproduktion har drabbats hårt av flera omvärldshändelser de senaste åren. Den stigande inflationen, coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har bland annat resulterat i höga priser på foder och insatsvaror. För att lösa utmaningarna finns ett behov av samarbete och samverkan mellan olika samhällsaktörer. Projekten är därför flerpartsprojekt som består av minst en part från akademin och en part utanför akademin.

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd

 

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02072

Sofia

Wilhelmsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Förbättrad djurhantering i svensk grisproduktion genom utveckling och implementering av ett utbildningsprogram för djurskötare och djurtransportörer - ProHand Pigs® SE

1 998 430

2023-02074

Juana Catarina

Cariri Chagas

Sveriges lantbruksuniversitet

Välfärdsförhållandena för mjölkkalvar som vistas utomhus och med djupströsystem medan de använder värmebehandlat rörflen under vintern i norra Sverige

1 984 843

2023-02076

Frida

Lundmark Hedman

Sveriges lantbruksuniversitet

Bedömning av nötkreaturs smutsighetsgrad

1 998 406

2023-02078

Else

Verbeek

Sveriges lantbruksuniversitet

Främja naturligt utfodringsbeteende för att förbättra hälsa och välfärd i kommersiell grisproduktion

1 998 000

2023-02081

Catarina

Svensson

Sveriges lantbruksuniversitet

Socialt hållbar kalvskötsel för bättre djurvälfärd – hur bidrar tekniken?

1 996 516

2023-02084

Nils

Fall

Sveriges lantbruksuniversitet

FUnktionell LivsLängd (FULL) - ett bättre mått på mjölkkors livslängd

1 999 353

2023-02085

Dominic

Wright

Linköpings universitet

Genetik för benallokering i kölen i relation till välfärd

1 967 000

2023-02090

Harry

Blokhuis

Sveriges lantbruksuniversitet

Potträning: en innovation för ökad välfärd och hållbarhet inom mjölkproduktionen

1 997 118

2023-02091

Barbara

Locke Grandér

Sveriges lantbruksuniversitet

Förbättra honungsbins välfärd och skydd

1 935 000

2023-02092

Sofia

Lindkvist

Sveriges lantbruksuniversitet

Mörka nätter till mjölkkor

1 628 904

Läs mer om utlysningen

Kontakt

Uppdaterad:22 november 2023