Projekten som ska få oss att äta maten som slängs

2023-11-13

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Nu finansierar Formas nio projekt som ska minska matsvinnet. I utlysningen I magen och inte i soptunnan – åtgärder för minskat matsvinn ska svinnet i förädlings- och konsumentled studeras.

Enligt FN:s mål i Agenda 2030 behöver det globala matsvinnet halveras till år 2030. Ätbar mat och dryck som kastas står för 8 till 10 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan, men hushållen står för den största andelen, vilket även är en ekonomisk kostnad för konsumenten. Varje år slänger vi cirka 15 kilo ätbar mat per person i Sverige.

De beviljade projekten delar på totalt 53 miljoner kronor och pågår i upp till tre år. Projekten handlar bland annat om beteendedesign för att minska hushållens matsvinn och om innovativa levande material som ska öka hållbarheten på frukt och grönsaker. Men även om att ta vara på proteinrika biprodukter från den industriella produktionen av växtbaserat protein.

Genom utlysningen vill vi öka kunskapen om människors förhållningssätt och beteenden när det gäller matsvinn. Men vi vill även bidra till att förädling av livsmedel i industrin blir mer resurseffektiv, på så sätt kan tillgången till högkvalitativa livsmedel öka samtidigt som belastningen på miljön minskar.

Ett av utlysningens krav är att projekten ska bestå av flera parter, varav minst en utanför akademin. I de nio projekt som nu får medel medverkar organisationer som Lantmännen, Coop, Västra Götalandsregionen och Borås stad.

— Projekten spänner över en bredd av olika discipliner. Formas ser ett stort värde av samverkan mellan akademi, bransch och andra aktörer för att resultaten ska svara mot de behov som finns i livsmedelssystemet och på så sätt skapa nytta i samhället, säger Tea Madunic Olsson, utredare på Formas.

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

I magen och inte i soptunnan - åtgärder för minskat matsvinn

 

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-01906

Maud

Langton

Sveriges Lantbruksuniversitet

Att stoppa matsvinn från fabrik till tallrik: Återanvändning av industriella proteinbiprodukter för hållbar brödproduktion

5 998 622

2023-01908

Christopher

Malefors

Sveriges Lantbruksuniversitet

Minskat matsvinn inom offentliga måltider genom service design

6 000 000

2023-01912

Nicklas

Neuman

Uppsala universitet

Följ maten: Svinnminskande åtgärder i butik; vad händer med maten hemma hos konsumenten?

5 977 622

2023-01916

Sally

Wiggins Young

Linköping universitet

Smaka lite först: Kommunikativa strategier för minskat tallrikssvinn i förskolans måltider

5 938 099

2023-01923

Evelina

Höglund

RISE Reserach Institues of Sweden

Rapspresskaka till goda och hälsosamma livsmedel

5 984 571

2023-01927

Hossein

Shahrokni

Kungliga Tekniska högskolan

Matklok - Minska matsvinn genom att koppla ihop livsmedelspåsen med matavfallspåsen

5 891 988

2023-01931

Cecilia

Geijer

Chalmers Tekniska högskola

MINSKA - Levande Material för att förhINdra förSKämning Av skördade frukter och grönsaker

6 000 000

2023-01936

Pedro

Brancoli

Borås universitet

Skräddarsydda tillvägagångssätt för att förebygga matsvinn: kontextspecifika åtgärder inom storkök

5 848 552

2023-01938

Fiona

Lambe

Stockholm Environment Institute

Beteendedesign för att minska hushållens matsvinn i samarbete med den offentliga sektorn

5 321 660

Läs mer om utlysningen

Kontakt

Uppdaterad:13 november 2023