Växtförädling, AI och klimatanpassning i årets öppna utlysning

2023-11-07

I dag, den 7 november, har vi på Formas fattat beslut om att finansiera 189 projekt i årets öppna utlysning. Totalt går 630 miljoner kronor till forskning som ska bidra till att nå en hållbar utveckling.

Utlysningen Årliga öppna möjliggör för forskare att formulera egna frågeställningar inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att finansiera forskning som leder till ett stärkt kunskapsläge för att möta samhällsutmaningar och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. I år gick totalt gick 1259 ansökningar vidare till bedömning och 189 projekt har beviljats finansiering.

Projekten handlar om allt från att förändra gener hos potatis så att de inte blir angripna av bladmögel till att undersöka egenskaper hos sågat virke genom djupinlärning, också kallat artificiell intelligens eller AI. Andra projekt handlar om att följa upp Sveriges arbete med klimatanpassning. De lärosäten som tar emot mest pengar i årets öppna utlysning är Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Lunds universitet.

— Forskarna inom Formas områden är ofta duktiga på att förutse trender, framtida risker och möjligheter. De ser också potentiella konsekvenser av dessa risker och möjligheter. Flera av årets projekt adresserar högaktuella ämnen som klimatanpassning, nya skogsskötselmetoder och extremväder, säger Linda Bell, avdelningschef på Formas.

Nu förändrar vi vår årliga öppna utlysning

Årliga öppna är Formas största utlysning och består av två delar, där en är särskilt riktad till forskare tidigt i karriären och den andra fokuserar på finansiering av forskarinitierade projekt. Inför nästa år utvecklar vi utlysningen för att säkerställa att den ännu bättre kan bidra till de stora utmaningar Sverige och världen står inför.

En ny utlysning, Karriärstöd för forskare tidigt i karriären 2024, öppnar i februari/mars och ersätter Årliga öppna utlysningen - forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären och Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären. Den nya Årliga öppna utlysningen - forskningsprojekt skjuts upp med ett halvår och öppnar därför först under hösten 2024.

— Den forskarinitierade forskningen blir allt viktigare för att fånga morgondagens utmaningar. Den bidrar till vetenskapliga genombrott och stärker vår kompetens och förmåga att ställa om samhället, säger Linda Bell, avdelningschef på Formas.

Vill du veta mer om de nya öppna utlysningarna?
– följ nyheterna här

Vi publicerar alla nyheter om förändringarna på formas.se och i vårt nyhetsbrev. Först ut är Karriärstöd för forskare tidigt i karriären 2024 och mer information kommer i slutet av november. Vi arrangerar också flera webbinarier, både med övergripande information om de nya utlysningarna, och till stöd för forskare och grants office inför att utlysningarna öppnar. Inbjudningar till webbinarierna hittar du också via vår webbplats och genom att läsa vårt nyhetsbrev.

En uppdaterad plan för Formas alla utlysningar under 2024 kommer att finnas tillgänglig i våra kanaler i slutet av 2023.

Uppdaterad:7 november 2023