Har du tankar om Formas utlysningar inom skogsområdet?

2023-11-07

Formas arbetar nu med att ta fram en långsiktig strategi för våra insatser på skogsområdet. Vi vill gärna nå ut så brett vi kan och öppna upp för inspel och idéer.

Vad ser du för kunskapsbehov kopplade till skogen, skogsbruket och skogen som resurs för en hållbar samhällsutveckling?

Formas strategi för området fokuserar på vår roll i det bredare landskapet av finansiärer, och omfattar både kommande utlysningar för ny forskning och andra typer av insatser för att bidra till spridning och nyttiggörande av kunskap på området.

Svaren kommer användas i vårt arbete med att utveckla vår långsiktiga strategi på skogsområdet. Resultaten från alla enkätsvar kommer att sammanställas och det kommer inte gå att identifiera dig.

Dina svar sparas upp till 12 månader. Läs mer om hur Formas hanterar personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Uppdaterad:7 november 2023