Stor satsning på innovation för hållbara vattenresurser

2023-10-17

Det finns många vattenrelaterade utmaningar och vi behöver använda våra hav och vårt vatten mer hållbart. Vi beviljar nu finansiering till tio projekt som arbetar för att hitta nya lösningar som ska bidra till ett hållbart nyttjande av våra vattenresurser.

Blå innovation - Genomförandeprojekt är en uppföljning av de tidigare förberedelseprojekten som beviljades för två år sedan. Utlysningen är en stor satsning med praktiknära projekt som görs i samverkan mellan behovsägare, andra intressenter och forskare.

Totalt 40 ansökningar kom in och de tio projekt som nu får finansiering kommer från en bredd av aktörer som arbetar med olika typer av vattenfrågor.

— Alla finansierade projekt är spännande och kommer på olika sätt att bidra till en hållbar användning av våra vattenresurser, säger Thomas Nilsson, forskningssekreterare på Formas.

Exempel på frågor som projekten tar sig an är hållbart nyttjande av marina och akvatiska resurser, industriell symbios, sensorer och övervakning samt metoder för att avlägsna PFAS från vattenmiljön.

Utlysningen är en del av det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Blå Innovation - genomförandeprojekt 2023

Dnr

Sökande

Organisation

Projekttitel

Totalt beviljat belopp, kr

2023-01963

Charlotta Faith-Ell

Mittuniversitetet

Vätgas och kräftor

5 000 000

2023-01964

Eva Nordberg Karlsson

Lunds universitet

Framtidens fiskehamn – hållbart nyttjande av Östersjön silver

5 000 000

2023-01968

Hanna Ulmefors

RISE Research Institutes of Sweden AB

Hållbart nyttjande av marina resurser för högvärdiga slutprodukter: Förverkligande av ett blått bioraffinaderi i Sverige (MAREFINE)

19 996 824

2023-01972

Kathleen Murphy

Chalmers tekniska högskola

En behandlingsbarhets-sensor för vattenkvalitet-övervakning och behandling

17 946 647

2023-01974

Jurate Kumpiene

Luleå tekniska universitet

Bryta cykeln av per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) i miljön (Beat-PFAS)

19 919 636

2023-01980

Maria Viklander

Luleå tekniska universitet

Integrated surface water and groundwater management (ISGM)

19 992 737

2023-01984

Malin Tuvesson

Sundsvall Vatten AB

Resurseffektiv rening av avloppsvatten från näringsämnen i kallt klimat

20 000 000

2023-01987

Jesper König

VA SYD

Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle

19 999 174

2023-01988

Josefine Klingberg

RISE Research Institutes of Sweden AB

Effektiv vattenanvändning i hushåll

19 671 230

2023-01997

Henrik Pavia

Göteborgs universitet

Hållbart nyttjande av marina och industriella vatten för att frigöra potentialen hos makroalger som framtidens livsmedel

19 991 495

Information om utlysningen

Kontakt

Uppdaterad:17 oktober 2023