Tyck till om Formas årliga öppna utlysning Forskningsprojekt

2023-10-13
Vattenenkät

Hur kan vi utveckla Formas årliga öppna utlysning? Vi vill veta vad du tycker fungerar bra, men också vad som kan förbättras, utvecklas eller vad som saknas.

Enkäten kan besvaras på svenska och engelska. Svara senast 31 oktober 2023. Tack för din medverkan!

Vem kan svara?

Enkäten riktar sig till dig som har sökt medel i Formas årliga öppna utlysning, specifikt bidragsformen Forskningsprojekt.

Vad händer med svaren?

Svaren kommer användas i vårt utvecklingsarbete med Formas årliga öppna utlysning. Resultaten från alla enkätsvar kommer att sammanställas och det kommer inte gå att identifiera dig eller dina svar.

Dina svar sparas upp till 12 månader. Läs mer om hur Formas hanterar personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad:13 oktober 2023