Så kan forskning och innovation bidra till en kemikaliesäker framtid

2023-10-10
Person vid bastu

Vi är i början av en omfattande samhällsomställning där grön teknik, resurseffektivitet och elektrifiering är centrala delar. I en ny rapport har Formas sammanställt hur forskning och innovation kan bidra till ett samhälle rustat för att möta framtiden kemikaliesäkert.

Omställningen innebär stora möjligheter för Sverige, men även ett ansvar för att omställningen i sig inte ska innebära utsläpp av kemikalier och föroreningar som skadar människa och miljö.

— För att öka takten i den gröna omställningen och göra det på ett ansvarsfullt vis, behöver Sverige en långsiktig nationell satsning på forskning och innovation för att möta framtidens kemikalieutmaningar, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas.

För att kunna uppnå en kemikaliesäker framtid som också främjar samhällsomställningen, krävs ökad samverkan samt mer kunskap och kompetensutveckling inom flera områden.

I samarbete med expertmyndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och forskare har Formas identifierat de områden där forskning, innovation och ökad samverkan bäst kan bidra, både nationellt och internationellt.

Tre områden som vi menar bör prioriteras är nästa generations riskbedömning, stärkta förutsättningar för en kemikaliesäker cirkulär ekonomi och beredskap för klimatförändringarnas konsekvenser för en giftfri miljö.

— Frågorna kring kemikalier och andra föroreningar är många. Vi har valt att prioritera just dessa tre områdena då det i samtal med olika aktörer varit tydligt att det är där forskning och innovation kommer att göra störst skillnad, säger Therese Woodhill på Formas, som är en av rapportförfattarna.

Den här rapporten utgör en del av Formas underlag till den kommande Forsknings- och innovationspropositionen som ska gälla för åren 2025-2028.

Läs mer och ladda ner rapporten

Kontakt

Uppdaterad:10 oktober 2023