Landskap rustade för framtiden

2023-09-12

Träffa Formas den 27-28 september på Miljömålsdagarna – en konferens för alla som arbetar med miljö- och hållbarhetsarbete. Årets tema: landskap rustade för framtiden.

Forskningssammanställningar från Formas

Välkommen att delta i miniworkshops om nya forskningsfrågor. Du kan också ta del av forskningssammanställningar i Formas utställningsyta. På plats från Formas finns Henrik Scharin, miljöekonom, och Magnus Land, senior analytiker, som berättar om Formas aktuella forskningssammanställningar av svensk och internationell forskning. Ta också chansen att diskutera behoven av ny kunskap och nya forskningssammanställningar.

Omställningen av våra livsmedelssystem

Ett av de viktigaste verktygen vi har för att rusta våra landskap för framtiden är omställningen av våra livsmedelssystem.

Vilka krav finns på samarbete mellan myndigheter och forskning? Hur skapar vi kunskap tillsammans i en snabbt föränderlig värld?

Under konferensens inledande samtal kommer Alexandre Dubois, forskningssekreterare på Formas och programsamordnare för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, tala om utmaningarna med att ställa om till livsmedelssystem som ger positiva effekter för människors hälsa, landskap och planeten samtidigt som livsmedelssektorns konkurrenskraft och innovationsförmåga förstärks.

Skog, livsmedel, vatten och markanvändning

Från Formas kan du också träffa Karin Perhans, Klara Eitrem Holmgren, Tea Madunic Olsson och Pär Bengtsberg. De finns på plats för samtal runt forskning om skog, livsmedel, vatten och markanvändning.

Om Miljömålsdagarna 2023

Datum: 27-28 september

Plats: Folkets hus i Borlänge

Arrangör: Dagarna arrangeras av Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats., Swedish Environmental Protection Agency Länk till annan webbplats. och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet).

Delta på plats eller digitalt. Se hela konferensprogrammet och anmäl dig här Länk till annan webbplats..

Läs mer

Uppdaterad:12 september 2023