"Uppförsbackar kräver acceleration"– Almedalsseminarium om forskning och innovation för framtiden

2023-06-28

För att lösa de stora samhällsutmaningarna behövs forskning och innovation. Men också mer dialog och samverkan mellan akademi, industri och offentlig sektor. Det var budskapet när de offentliga forskningsfinansiärerna anordnade ett samtal i Visby den 28 juni 2023.

Publik från seminariet om froskning och innovation för framtiden

Tre företrädare för olika sektorer gav inspel till seminariet "Forskning och innovation för framtiden – så rustar vi Sverige i en osäker värld".

Mikael Frisell, chef för ledningsstaben vid Försvarets materielverk, Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, och Lisa Bolin, climate lead vid biltillverkaren Polestar, berättade om olika samhällsutmaningar som deras arbeten är kopplade till.

Oavsett om det handlar om att utveckla försvarsmateriel, förebygga gängkriminalitet eller konstruera klimatneutrala bilar lyfte de alla behovet av fler forum för dialog och samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor.

De sex forskningsfinansierande myndigheterna Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas, Forte, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen samtalade sedan om hur forskning och innovation kan bidra till en hållbar framtid.

– För att kunna möta även kommande samhällsutmaningar behöver vi investera i grundforskning, men också öka samarbetsytorna och accelerera resultat av forskning till innovationer, sade Katarina Bjelke, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén lyfte fram den gigantiska utmaningen i att mer än fördubbla Sveriges energiproduktion för att möjliggöra elektrifieringen av samhället.

– I uppförsbacke måste man accelerera. Sverige behöver accelerera utvecklingen genom att investera ännu mer i forskning och innovation, sade Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Hon påpekade att andra länder, som till exempel Israel och Finland, satsar en större andel av BNP på forskning och innovation än Sverige gör.

Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas, lyfte fram att forskning är basen för ett hållbart samhälle. Han talade också om att det behövs ett större engagemang hos människor för att kunna klara utmaningen med klimatförändringarna:

– Frågan behöver brytas ner så att den blir mer konkret och kopplas tydligare samman med olika delar av samhället,

Jonas Björck, generaldirektör för Forte, lyfte också fram behovet av att direkt involvera olika behovsägare och medborgarna i forskning och innovation.

Och för att stimulera och engagera människor i forskning behövs även positiva exempel och förebilder. Sofia Johansson, stabschef vid Rymdstyrelsen, uppmanade alla att följa och inspireras av Sveriges nya astronaut Marcus Wandt.

– Vi har haft och ska fortsatt ha en väldigt hög ambitionsnivå inom forskning och innovation i Sverige. Besluten om utvecklingen framåt måste vila på bra analyser, som vi forskningsfinansiärer vill bidra med. Och vi behöver alla fundera på hur vi kan skapa fler ytor för att mötas och samverka, avslutade Katarina Bjelke.

Uppdaterad:29 juni 2023