Ny akututlysning med fokus på torka och extremväder

2023-06-21

Sommaren 2023 ser ut att bli torr och temperaturerna har på många håll varit höga under juni månad. Mot bakgrund av ämnets angelägenhet och försommarens redan extrema väderläge i Sverige, öppnar Formas i september akututlysningen Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt, hållbart och resilient samhälle.

På grund av klimatförändringar blir vissa typer av naturhändelser, som torka och värmeböljor, både vanligare och mer extrema. Det ger upphov till komplexa och svårhanterliga sociala och ekonomiska samhällsstörningar på till exempel sjukvård, infrastruktur och livsmedelsproduktion.

Försommaren 2023 har präglats av höga temperaturer och torka på många håll i landet. Enligt Världsmeteorologiska organisationen, WMO, är Europa särskilt drabbat av klimatförändringarna. På vår kontinent har temperaturerna ökat mer än dubbelt så mycket som det globala genomsnittet under de senaste 30 åren. Det leder till svåra och komplexa problem med vattenförsörjning, värmeböljor med folkhälsokonsekvenser, livsmedelsförsörjning, torka, plötsliga översvämningar och återkommande bränder i skog och mark.

I september öppnar Formas därför akututlysningen Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt, hållbart och resilient samhälle för fleråriga forskningsprojekt inom området.

– Utlysningen kommer att fokusera på extremväders effekter, men även på konkreta åtgärder och lösningar för en mer långsiktig resiliens. Vi hoppas på ett stort gensvar, och att de här projekten tillsammans med den portfölj vi tidigare finansierat bidrar till ny och relevant kunskap för att bygga ett mer hållbart samhälle, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas.

Extremväder berör en lång rad samhällsaktörer och kan hanteras och analyseras utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner - miljömässiga, ekonomiska och sociala. Formas kommer därför i den kommande utlysningen att efterfråga forskningsprojekt med frågeställningar som har en tydlig koppling till olika aspekter av extremväder. Exempel på relevanta frågeställningar är sådana som på olika sätt berör människors erfarenheter och upplevelser, samhällets beredskap och krishanteringsförmåga, målkonflikter och synergier, samt extremväders påverkan på naturen.

Beslut om beviljade projekt i utlysningen kommer att tas i slutet av 2023.

Mer information om utlysningen

Kontakt

Relaterad information

Uppdaterad:24 augusti 2023