Stöd till forskare tidigt i karriären

2023-06-19

Formas finansierar 22 forskare tidigt i karriären med cirka 100 miljoner kronor för att självständigt driva forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. Utlysningen Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären ska främja dynamik i forskningsmiljöer och bidra till nationell och internationell spridning av svensk forskning.

När forskare rör sig mellan olika forskningsmiljöer använder de sin kunskap och lär sig samtidigt nya verktyg och metoder. Samtidigt ökar deras möjligheter att hitta nya inriktningar för sin forskning och utvidga sina nätverk. För forskare i början av sin karriär är sådana erfarenheter särskilt värdefulla.

– Vi vill stärka dessa forskares möjligheter till karriärutveckling genom att de får möjlighet att utveckla sina kompetenser och förmågor i att samverka med andra. Mobiliteten är betydelsefull för samhällets kompetensförsörjning och tillgång till kunskap, säger Josefin Thoresson, forskningssekreterare på Formas.

De beviljade projekten omfattar en mångfald av olika perspektiv och representerar samtliga av Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Projekten handlar bland annat om antibiotika, älgens personlighet, bilfria städer, minskad koboltförbrukning, arktiska oceanen och vertikala jordbruk.

Kontakt

Läs mer om utlysningen och de finansierade projekten

Uppdaterad:19 juni 2023