Här träffar du Formas i Almedalen 2023

2023-06-19

Under Almedalsveckan i Visby ger vi en första inblick i det pågående arbetet med inspel om framtidens forskning och innovation, under ett seminarium med de sex statliga forskningsfinansiärerna. Formas generaldirektör och medarbetare medverkar även i ett flertal arrangemang om hållbara samhällen, energi, hav och vatten.

De komplexa, globala utmaningar Sverige står inför ställer krav på förmågor att både åstadkomma excellent forskning och i snabb takt omvandla forskning till lösningar i praktisk användning. Vad är viktigt för att rusta Sverige för framtiden? Hur kan forsknings- och innovationspolitik bidra?

Onsdagen den 28 juni arrangerar vi tillsammans med Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova seminariet Forskning och innovation för framtiden - så rustar vi Sverige i en osäker värld Länk till annan webbplats. i Almedalen. Tre experter ger sina perspektiv på den kunskap och utveckling som behövs. Forskningsfinansiärernas generaldirektörer ger även en inblick i det pågående arbetet med inspel till regeringens forskningsfinansieringsutredning. Välkommen att delta på plats eller följ seminariet digitalt.

Under Almedalen möter du oss även under ett flertal arrangemang om hållbar utveckling.

Aktiviteter i Almedalen där Formas medverkar

Onsdag 28 juni

08:45-09:45 Forskning och innovation för framtiden - så rustar vi Sverige i en osäker värld Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: Johan Kuylenstierna
Arrangör: Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet, Vinnova
Se live här. Länk till annan webbplats.

10:05-10:40 Impact Innovation – så går vi från ord till handling för att accelerera hållbar omställning Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: Emma Gretzer
Arrangör: Energimyndigheten, Formas, Vinnova
Se live här. Länk till annan webbplats.

10:30-11.15 Hur får vi koll på våra vatten för att hållbart nyttja resursen i ett föränderligt klimat? Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: John Tumpane
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten
Se live här. Länk till annan webbplats.

14:00-14:50 Hur ska svenska fordonsindustrin klara kompetensförsörjningen som elektrifieringen kräver? Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: Johan Kuylenstierna
Arrangör: Mobility Sweden

15:00-15:45 Hur integrerar svenska och europeiska städer klimatanpassning och klimatomställning? Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: John Tumpane
Arrangör: Viable cities

15:00-15:45 En levande stad byggs inte via smart teknik – ge social hållbarhet större plats i samhällsbyggandet
Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: Emma Gretzer
Arrangör: Den sociala väven

15:00-16:00 Skog och samhälle mot 2050 Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: Johan Kuylenstierna
Arrangör: SLU, IUFRO World Congress 2024
Se live här. Länk till annan webbplats.

Torsdag 29 juni

08:30-09:30 Kraftslaget: Klimat, konkurrenskraft och energi - så blir omställningen slagkraftig för Sverige
Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: Johan Kuylenstierna
Arrangör: LKAB

09:00-10:45 How can AI & technology help us tackle our time's greatest challenges in climate and sustainability? Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: John Tumpane
Arrangör: Google

15:15-16:00 Hur hanterar vi målkonflikter i Sveriges blå ekonomi? Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: John Tumpane
Arrangör: Östersjödagarna, SEI, Havsmiljöinstitutet, Viable Seas, Uppsala universitet, Blått centrum Gotland

16:15-17:00 Lokalsamhällen som håller över tid Länk till annan webbplats.
Medverkande från Formas: Emma Gretzer
Arrangör: Fabege & Huddinge kommun

Läs mer

Uppdaterad:7 juli 2023