Digitalisering för att forma ett hållbart samhällsbyggande

2023-06-01

Formas har beviljat 29 projekt totalt 46,5 miljoner kronor genom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Lika mycket samfinansieras av sektorn. De två utlysningarna, Innovationsidén och Digitalt samhällsbyggande i praktiken, har i år lockat fler småföretag och kommuner att söka än tidigare.

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete för att bidra till ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

I programmets årliga utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken finansieras nu 15 forsknings- och innovationsprojekt som ska bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Projekten handlar bland annat om AI för insamling av geodata, 3D-utskrift av betongelement, projektverktyg för säkra stadsmiljöer, visualisering av resursflöden och digitala tvillingar. Många av projekten bygger vidare på resultat från tidigare projekt som beviljats medel inom programmet.

– I projekten samverkar olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och akademi vilket är avgörande för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen har fler sökande kommuner än tidigare, vilket är glädjande då det är något vi arbetat aktivt för, säger Aleh Kliatsko, forskningssekreterare på Formas.

Den årliga utlysningen kompletteras av utlysningen Innovationsidén för att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla, testa och skala upp idéer som kan leda till innovationer. Cirka 60 procent av årets sökande i Innovationsidén är nya aktörer för Formas och består främst av småföretag.

– Det finns ett stort intresse bland såväl småföretag som kommuner att söka. Vi har aldrig tidigare haft så här många ansökningar i utlysningen, säger Aleh Kliatsko.

De 14 projekt som nu beviljas medel handlar bland annat om skolstrukturplanering, styrning av smarta fönster, fjärrstyrda pumpslangar, robotiserade mikrofabriker och bedömningsverktyg för sulfidjordar.

Nästa omgång av Innovationsidén öppnar i augusti 2023. Den som är intresserad av att söka medel kommer ha möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéer inför ansökan. Nästa omgång av Digitalt samhällsbyggande i praktiken öppnar i november 2023.

Finansierade projekt

Printcrete-3D-utskrift av hållbara prefabricerade betongelement

Ojas Chaudhari, RISE Research Institutes of Sweden AB

Nationell hubb för digitala tvillingar inom samhällsbyggnad

Camilla Berggren-Tarrodi, RISE Research Institutes of Sweden AB

Vibrations-baserad bedömning av kommunala VA-ledningsnät för IoT-aktiverad realtidsövervakning och maskininlärningsstödd underhållsplanering

Annelie Hedström, Luleå Tekniska Universitet

Förbättrad registrering och visualisering av 3D-fastigheter

Jesper Paasch, Högskolan i Gävle

GAIA: AI för insamling av grundläggande geodata

Karl Nilsson, Göteborgs Stad

Visual Sweden City Plattform

Erik Telldén, Linköpings universitet

Digital vision Kista - Stockholms väg till en digital tvilling

Uwe Stephan, Stockholms stad

Stadskärneindex – En nationell standard för centrumutveckling!

Karl Alfredsson, CO: Nordic AB

Digitala BoTryggt - ett projektverktyg för att skapa säkra, trygga och levande stadsmiljöer

Alazar Gedamu Ejigu, Stiftelsen Tryggare Sverige

3CIM – implementation och etablering

Maria Uggla, Stockholms stad

AI Arena, AI-klivet

Ann-Kristin Belkert, BIM Alliance Sweden Service AB

Reflow - Digitalisering och visualisering av kommunens dolda resursflöden

Maria Lennartsson, Stockholms stad

En molntjänst med GPT-baserat projektstöd för kvalitetsäkring i byggprojekt för beställare, projektörer och entreprenörer

Jan Kohvakka, Incoord InstallationsCoordinator AB

Vetenskaplig studie av utbildning i BIM-VR för installationssamordnare inom Samhällsbyggnad

Gösta Körlof, INSU AB

Digitala bryggan

Torbjörn Rost, Östersunds kommun

Inlaminering av fibersensorer för styrning av smart fönster

Stefan Karlsson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Självstyrande organisationer

Elsa Ardfors, Hello Future

Skolstrukturplanering - skolplanering.se

Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån AB

Digital lösning för integrering av kunskap om ekosystemtjänster

Himanshu Rohilla, Zenit Design Group AB

No Construction – Ett cirkulärt byggsystem för flerbostadshus i KL-trä

Carl Edvall Nicevski, Prefab Design System Stockholm AB

Fågelskräpplockning: Nikotinföremål och Hälsa

Christian Günther-Hanssen, Corvid Cleaning AB

Utveckling av matchningsfunktionalitet för plattformen CASAI där mängdregleringsprocessen är digitaliserad

David Söderström, Diagona AB

Lätt att göra rätt - Piteå ska växa på ett hållbart sätt

Anders Gunnare, Piteå kommun

Fjärrstyrd pumpslangsprototyp 1 (FPS-1)

Robert Larsson, Cementa AB

Energioptimerad IoT LoRaWAN Gateway för Smart Construction och Smart Infrastructure

Stephen Lynam, MinFarm Bia AB

Robotiserade temporära mikrofabriker

Helena Eriksson, Emrahus AB

Kreativa visualiseringar för framtidens hållbara Smart Built Environment

Anna Clark, Trivector Traffic AB

Affärsmodell och -plan för digitalt bedömningsverktyg av sulfidjordar

Sandra Frosth, Ecoloop AB

Kontakt

Läs mer

Uppdaterad:1 juni 2023