När vetenskap når ut och kommer till nytta

2023-03-21

Elva nya kommunikationsprojekt får finansiering i Formas kommunikationsutlysning – satsningar som på olika sätt möter samhällets behov av kunskap för en hållbar utveckling.

Intresset för Formas kommunikationsutlysning är stort. I år är det elva projekt som får dela på knappt 20 miljoner kronor.

– Genom kommunikationsutlysningen har vi möjlighet att finansiera en mångfald av idéer och engagemang, säger Anna Lena Clareby som är handläggare för utlysningen och strategisk kommunikatör på Formas. Projekten är olika, men alla brinner för att nå ut med kunskap om hållbar utveckling till olika delar av samhället.

Målgrupperna som projekten ska nå ut till är många. Bland annat lantbrukare, högstadie- och gymnasieelever, modeaktörer och vetenskapsjournalister. Och de metoder, kanaler och samarbetsformer som projekten arbetar med är varierade. De spänner över allt från chattbotar till vetenskapsfotografering och samskapande mellan forskningsexpertis och skolungdom.

Exempel på projekt som nu kan starta upp är ett upplevelseprojekt där besökare på en marin kolonilott får upptäcka, smaka och samtala om framtidens mat från havet och en poddserie som tar sig an modeindustrins miljöpåverkan där ansvarsfulla materialval och leverantörskedjor måste värderas högt – sida vid sida med kreativa uttryck, estetik och kultur.

Formas planerar att öppna nästa kommunikationsutlysning för ansökningar i september 2023.

Om utlysningen och beslutslista

Dressed not to kill: en podd om mode och hållbarhet

Jenny Lantz, SIR, Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research

Resource Recovery Toolbox: en webbplattform för att tillgängliggöra beslutsstödsverktyg för planering och implementering av resursåtervinning från organiska avfallsströmmar

Daniel Ddiba, Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

Climate Q's - forskningsbaserad kunskap om klimatetåtgärder till unga

Karin Larsdotter, Kungliga Tekniska högskolan

Frihamnens marina kolonilott - upptäck framtidens mat från havet

Malin Rosengren, Göteborgs universitet

VibrioScope: Building communication capacity to counteract vibriosis

Elena Gorokhova, Stockholms universitet

En starkare röst för forskarsamhället vid SDG Summit 2023: En kampanj för att vetenskapliga insikter ska nå och förstås av beslutsfattare, och vägleda accelereringen av Agenda 2030.

Nina Weitz, Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

AGFO transformation – fokus på forskning och framtidens matsystem

Anders Engström, LRF Media AB

Jordens svarta guld

Lennart Wikström, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Ökad materialåtervinning av plast från byggsektorn

Philip Gillgard, Chalmers Industriteknik

Att kommunicera säkra och rättvisa gränsvärden för mänskligheten och planeten

Jakob Lundberg, Stiftelsen Future Earth Sverige

Att sätta ljus på livsmiljöer: Ett kommunikationsprojekt om belysning som verktyg för hållbar samhällsbyggnad

Lars Ocklund, Göteborgs Stad

Kontakt

Om Formas kommunikationsutlysningar

Formas har genomfört kommunikationsutlysningar sedan 2015. Projekten kan söka upp till 1,8 miljoner kronor för projekt i upp till tre år. Lärosäten, forskningsstiftelser, ideella organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka medel. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning runt hållbar utveckling.

Uppdaterad:21 mars 2023