En hållbar blå ekonomi för Sverige

2023-03-09

Rapporten Towards a sustainable blue economy in Sweden ger en kortfattad och framåtblickande sammanfattning av hur Sverige kan få en mer hållbar blå ekonomi. Stockholm Environment Institut har skrivit rapporten på uppdrag av Formas.

Sveriges långa kust, våra sjöar och vattendrag, tillsammans med en robust innovationsmiljö, det skapar sammantaget möjligheter för ökad självförsörjning och konkurrenskraft. Det visar en ny rapport från Stockholm Environment Institute som på uppdrag av Formas har analyserat hinder och incitament för en hållbar blå ekonomi. Rapporten innehåller också en färdplan för att genomföra Sveriges maritima strategi.

Ett av huvudbudskapen i rapporten är behovet av att gå från enbart ett sektorfokus till en tvärsektoriell systemansats som inte bara beaktar ekonomisk tillväxt utan också social och ekologisk hållbarhet. En hållbar blå ekonomi i Sverige kräver en nationell ansats som är i linje med Europeiska unionen och internationella agendor. Det behövs därför tydligare mandat- och ansvarsfördelning, samt en långsiktig strategi som ökar förtroendet så att svenska aktörer ska våga mobilisera och investera nationellt.

— Jag hoppas att insikterna i rapporten kan bidra till en förnyad och konstruktiv diskussion om hur en hållbar blå ekonomi kan se ut i Sverige, och hur svensk forskning och innovation kan bidra i ett internationellt sammanhang, säger John Tumpane, chef för miljöavdelningen på Formas.

Rapporten har tagits fram av Stockholm Environment Institute, SEI, på uppdrag av Formas i samarbete med Vinnova och Mistra och i dialog med Havs- och vattenmyndigheten och Regeringskansliet.

Läs rapporten hos SEI:

Kontakt

Uppdaterad:9 mars 2023