Projekt finansieras i Formas första ansökan inom Weave

2023-02-21

Det europeiska forskningssamarbetet Weave ska underlätta för internationell forskningsfinansiering genom att en finansiär håller samman ansökning- och utvärderingsprocessen för flera deltagande länder. Formas arbete har nu lett fram till att ett första projekt får finansiering.

Formas är en del av det europeiska forskningssamarbetet Weave som vill göra det lättare för gemensamma europeiska forskningsprojekt att ansöka om medel. Det är en samarbetspartners process som gäller, vilket förenklar projektens ansöknings- och urvalsprocess. Vårt ansvar och arbete i ansökningsprocessen har nu lett fram till finansiering för ett första forskningsprojekt inom plaståtervinning.

– Det känns jätteroligt att vi i Sverige nu har lett en första ansökan till finansiering inom samarbetet. Styrkan med Weave är att ansökningsprocessen förenklas som för detta europeiska projekt med förankring i både Schweiz och Luxemburg. Förhoppningen är att internationella forskningsprojekt lättare ska kunna ägna sig åt sina huvudsakliga uppgifter, och att det leder fram till högkvalitativ forskning, säger Henrik Pompeius, forskningssekreterare på Formas.

Weave består av tolv forskningsfinansiärer från elva europeiska länder och har stöd från Science Europe, en sammanslutning av offentliga forskningsfinansiärer i Europa. Formas deltar genom den årliga öppna utlysningen och kategorin om forskningsprojekt – och vi samarbetar i dag, förutom med länderna Schweiz och Luxemburg, också med Belgien. På sikt kommer Formas ha samarbete med samtliga länder inom Weave.

Uppdaterad:22 februari 2023