Samarbete för klimatanpassning genom policylabb

2023-02-17

I mars öppnar Formas en ny typ av utlysning. Det är en pilotsatsning för att utveckla arbetssätt, regler och riktlinjer som behövs för att genomföra åtgärder för klimatanpassning. Utlysningen ger beslutsfattare på kommunal nivå och forskare möjlighet att arbeta tillsammans.

Kommunernas arbete med klimatförändringarnas effekter berör många aktörer och rymmer potentiella intresse- och målkonflikter kring vad som behöver göras och vad som ska prioriteras. Kommuner i olika delar av landet påverkas på olika sätt. På vissa håll är stigande havsnivåer det största problemet, medan andra kommuner brottas med exempelvis ras- och skredrisker, vattenbrist eller kortare turistsäsong. Syftet med den nya utlysningen är att utifrån kommunernas behov genomföra så kallade policylabb där det blir möjligt att kombinera och utforska hur relevant och aktuell forskning förhåller sig till perspektiv och kunskap från intressenter.

– Vi vill skapa utrymme för ansvariga personer i olika kommuner att arbeta nära forskare och intressenter för att utforma policys och arbetssätt för arbetet med åtgärder för klimatanpassning, säger Anna Kaijser, forskningssekreterare på Formas. 

I utlysningen Genomförande av policylabb för klimatanpassning Länk till annan webbplats. kan beslutsfattare och forskare gå samman och söka medel för att genomföra ett policylabb. Det är ett verktyg för att tillsammans experimentera och ta fram träffsäkra policys och andra arbetssätt som är väl förankrade hos såväl beslutsfattare som intressenter. Policylabben ger möjlighet att integrera en bredd av sektorer, perspektiv och kompetenser för att hantera komplexa avvägningar.

Utlysningen görs på initiativ av det nationella forskningsprogrammet om klimat Länk till annan webbplats. och projekten kan pågå i ett till två år.

Läs mer

Kontakt

Uppdaterad:17 februari 2023