Betty Malmberg ny ordförande i nationella kommittén för livsmedelsforskning

2023-02-16
Betty Malmberg

"Forskningsprogrammet ger nya möjligheter att bidra till att trygga såväl den svenska som globala livsmedelsförsörjningen", säger Betty Malmberg, ny ordförande.

Betty Malmberg blir ny ordförande i nationella kommittén för livsmedelsforskning. Hon har en bakgrund som riksdagsledamot (M) och är agronom. Hon var ledamot i miljö- och jordbruksutskottet mellan 2018–2022 och är även tidigare ordförande för Rifo, Sällskapet för riksdagsledamöter och forskare.

Formas driver Sveriges nationella forskningsprogram för livsmedel. Det tioåriga programmet startade 2017 och ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

– Att Sverige sedan några år har inrättat ett långsiktigt forskningsprogram för livsmedel är både värdefullt och angeläget. Inte minst eftersom det ger nya möjligheter att bidra till att trygga såväl den svenska som globala livsmedelsförsörjningen. Jag ser därför fram emot uppdraget i programkommittén och tycker det ska bli spännande att få jobba nära dessa frågor, säger Betty Malmberg. 

I kommitténs uppgifter ingår bland annat att koordinera finansiering inom området. En annan viktig uppgift är att möjliggöra implementering av långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar utifrån den nationella agendan för livsmedelsforskning.

Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna har utsett Betty Malmberg som efterträder Inger Andersson, tidigare generaldirektör på Livsmedelsverket. Inger Andersson var kommittéordförande 2017–2022.

Läs mer

Uppdaterad:16 februari 2023