Nya utlysningar inom EU:s uppdrag ska stärka forsknings- och innovationssamverkan

2023-01-31

Europeisk forskning och innovation ska kopplas starkare till samhällets och allmänhetens behov genom särskilda EU-uppdrag, även kallade missions. Formas är engagerade i fyra av uppdragen, och under januari har nya utlysningar i EU:s ramprogram öppnat.

EU vill med särskilda uppdrag, så kallade missions, främja bred samverkan för att nå angelägna mål till 2030. Uppdragen är målinriktade satsningar med bas i forskning och innovation, och ska hantera stora samhällsutmaningar genom att fokusera resurser – såväl mänskliga som ekonomiska. I och med de nya utlysningarna, som vänder sig till forskare och andra aktörer såsom företag, kommuner och medborgare, finns det 600 miljoner euro att söka i det nya arbetsprogrammet för uppdragen åren 2023–2024.

– EU:s uppdrag handlar om att i bred samverkan ta fram ny kunskap för att nå målen, men också till stor del om att mobilisera och fokusera kunskap och engagemang som redan finns. Nu hoppas vi att många svenska forskare och aktörer ska hitta partners och söka medel i de nya utlysningarna som kommer med det nya arbetsprogrammet, säger Susanne Johansson, forskningssekreterare på Formas.

Uppdragen är ett nytt inslag inom Horisont Europa som är ett europeiskt program för finansiering av forskning och innovation. Programmet efterföljer Horisont 2020 och ska bidra till att hantera klimatförändringarna, nå FN:s mål för hållbar utveckling och öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Programmet pågår under 2021–2027 med en total budget på drygt 95 miljarder euro.

Formas är engagerade i fyra uppdrag

Formas innehar sedan 2022 expertuppdrag från regeringen för fyra av de fem uppdragen, som alla ligger väl i linje med Formas ansvarsområden; klimatet, marken, hav och vatten samt städer. Formas experter inom områdena är behjälpliga att söka medel i de nya utlysningarna.

Kontakt

Uppdaterad:17 februari 2023