En halv miljard till europeiska forskningsprojekt för skydd av biologisk mångfald och ekosystem

2023-01-16

Nu finansierar det europeiska partnerskapet Biodiversa plus 36 europeiska forskningsprojekt för skydd av biologisk mångfald och ekosystem. Budgeten sträcker sig över tre år och omfattar en halv miljard kronor. Totalt medverkar 45 finansiärer från 34 länder. Formas finansierar svenskt deltagande i 14 projekt med totalt 48 miljoner kronor.

Projekten tar sig an en bredd av angelägna vetenskapliga och samhälleliga frågor, säger Magnus Tannerfeldt, forskningssekreterare på Formas och vice ordförande för Biodiversa. 

Utlysningen Biodivprotect, som genomförts inom ramen för Biodiversa plus, finansierar under de kommande tre åren 36 projekt med forskare från 28 länder. Formas finansierar svenskt deltagande i 14 av de internationella forskningskonsortierna, varav tre leds från Sverige.

Biodiversa plus har åtagit sig att följa den globala visionen för 2050: att leva i harmoni med naturen. Den antogs inom ramen för Mångfaldskonventionen i det FN-fördrag som syftar till bevarande och uthålligt nyttjande av den biologiska mångfalden samt till en rättvis och skälig fördelning av de resurser som följer av användandet av genetiska resurser. De länder som undertecknat konventionen har ett ansvar för att bevara mångfalden på gennivå, artnivå och ekosystemnivå.

De projekt som Formas finansierar i utlysningen spänner över ämnen allt ifrån en rättvis förvaltning av biologisk mångfald till skydd av fjällrävar, kemikaliers påverkan på biologisk mångfald och marina svampar. Bland projekten finns också arbete kring den biologiska mångfalden i Östersjön och återställande av mångfald i laxpopulationer samt skydd av vilda vargar mot hybridisering med hundar.

ALPMEMA:

ALPine Mountain Hay MEadows MAnagement: Best practices to maintain their Favorable Conservation Status against underuse under different property right regimes inside and outside protected areas (SE, AM, AT, DE, DK)

ARCTIC FOX EUROPE:

Identifying effective management strategies for enhancing trans-national metapopulation protection of the Arctic Fox in mainland Europe (NO, FI, SE)

BridgingVALUES:

“Just” conservation? Bridging values for equitable biodiversity governance (ES, BR, CH, DE, SE, ZA)

Climate invasives:

Minimizing the negative effects of climate change-induced spread of invasive alien species to marine protected areas using species distribution modelling, stakeholder engagement and effective eradication methods (SE, DK, NO)

Detect2Protect:

New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea (FI, EE, IT, LT, LV, PL, SE)

EUROSYNG:

Promoting action on broad ocean challenges by delving into the past, present and future of European syngnathids (PT, DE, ES, FR, GR, IT, PT (Azores),SE)

FUNACTION:

Aquatic FUNgal biodiversity: developing knowledge and strAtegies to inform ConservaTION priorities and measures (SE, CH, DE, EE, IT, PT, US)

FuncNet:

Improving the Functional Connectivity of Grassland Networks for Plant-Pollinator Interactions (EE, BE, CZ, DE, SE)

RECONNECT:

Reconciling fragmented and contested landscapes (SE, BE, DE, FI, FR, ZA)

RecoSal:

Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Teno basin as a confluence and a Living Lab (FI, NO, SE)

RIPARIANET:

Prioritising riparian ecotones to sustain and connect multiple biodiversity and functional components in river networks (DE, ES, IT, PT, SE)

SPEAR:

Scenarios for Protecting European Avian Redistributions (NO, BE, CH, DE, DK, ES, FI, NL, SE, UK)

SponBIODIV:

Marine sponge biodiversity from genes to ecosystems: delivering knowledge and tools for sustainable management and conservation (PT, BR, ES, FR, GR, NO, SE, ZA)

Wolfness:

Preserving the natural heritage of wolves: a multidisciplinary approach towards effective and socially acceptable management of wolf-dog hybridization across Europe (IT, DE, ES, PT, SE, SI, TR).

Läs mer

Kontakt

Uppdaterad:16 januari 2023