Kraftsamling för friska hav och vatten

2022-12-28

Nu är den strategiska forskningsagendan för att lösa vattenrelaterade samhällsutmaningar publicerad – kraftsamling för friska hav och vatten.

Person med röd jacka blickar ut över landskap. Träden är färgade gröna och gula. I bakgrunden syns vikar med vatten, och längst bak skymtar havet.

Den strategiska forskningsagendan beskriver vilka vattenrelaterade samhällsutmaningar som vi står inför, och vilka teman och perspektiv som utgör programmets inriktning

Formas har i uppdrag att leda det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten. Den strategiska forskningsagendan beskriver vilka vattenrelaterade samhällsutmaningar som vi står inför, och vilka teman och perspektiv som utgör programmets inriktning och aktiviteter.

I agendan listas tre tematiska mål:

  • Stärka de akvatiska ekosystemens resiliens
  • Utveckla en hållbar vattenresurshantering
  • Öka samhällets handlingskraft för hållbara hav och vatten.

Temana beskriver kunskapsbehov och vad vi vill uppnå för att bidra med lösningar till de stora samhällsutmaningarna inom havs- och vattenområdet.

Utöver agendans tre teman har tvärgående forsknings- och innovationsperspektiv identifierats som särskilt relevanta att lyfta fram i det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.

Strategisk forskningsagenda

Nationellt forskningsprogram om hav och vatten

Det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt med ett helhetsperspektiv på vatten. Det ska underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter och samla finansiärerna inom vattenområdet.

Forskningsprogrammet för hav och vatten

Uppdaterad:2 januari 2023