Vart tog allt metan vägen?

2022-12-15

Den 26 september exploderade gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Cirka 300 000 ton metan läckte ut i södra Östersjön. Det är ett av de största icke naturliga utsläppen av metangas i havet och konsekvenserna för marina organismer är okänd. Nu kan Göteborgs universitet fortsätta att undersöka utsläppen genom en ny expedition som är finansierad med medel från Formas akutbidrag.

Vad händer med metan som släpps ut i havsvatten i förhållande till den beräknade mängden utsläpp till atmosfären. Det vill Göteborgs universitet fortsätta att undersöka i en andra expedition som ska genomföras i början av januari.

Metan utgör en av de mest kraftfulla växthusgaserna. Hur mycket metan som gick upp till atmosfären och hur mycket som löstes i havet är ännu inte fastställt. En vecka efter explosionen gjorde Göteborgs universitet en expedition till utsläppsplatsen för att mäta gasplymens omfattning.

Den fortsatta studien kommer att omfatta bestämning av metan, planktonsamhället samt andra växthusgaser. Man kommer även undersöka om andra skadliga eller giftiga ämnen har frigjorts på grund av explosionen.

Resultatet från projektet kan leda till en förbättrad säkerhet vid ledningar på havsbotten vilket också kan ha betydelse för miljö- och riskbedömningar av nya projekt med gasledningar på havsbotten. För samhället i stort kan resultaten dessutom vara viktiga för att visa på de olika effekter metangasutsläpp kan ha på miljön förutom de mer välkända klimateffekterna. Något som också gäller utsläpp från naturliga källor.

Uppdaterad:16 december 2022