Tio innovationsprojekt för hållbart digitalt samhällsbyggande

2022-12-14

Tio innovationsprojekt får dela på cirka tre miljoner kronor i den senaste utlysningen Innovationsidén inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Projekten handlar till exempel om digitala tvillingar, 3D-stickning för samhällsbyggande, utredningar om öppen data, uppkopplade pumpar, hållbarhetssimuleringar och transportflödesanalyser.

Under 2022 etablerades utlysningen Innovationsidén som innovationsprogrammet genomför två gånger per år. Utlysningen kompletterar den årliga utlysningen inom programmet Digitalt samhällsbyggande i praktiken Länk till annan webbplats.. I Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering, vilket betyder att den totala budgeten uppgår till närmare sex miljoner kronor. Utlysningen är inriktad på projekt som kan leda till innovationer. Det kan handla om att testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och, eller skala upp för daglig verksamhet.

Totalt inkom 33 ansökningar, vilket är rekordmånga för den här utlysningsformen. 70 procent av de sökande är nya organisationer. Enbart en kommun sökte och beviljades medel.

– Det är roligt att så många små och medelstora företag har sökt. Det är nya aktörer för oss och samtliga tio projekt som fått finansiering håller hög kvalitet, säger Aleh Kliatsko, ansvarig forskningssekreterare för Smart Built Environment på Formas.

Programmets ambition är fortsatt att för Formas nya aktörer, som små eller medelstora kommuner, ska lockas att söka. Projekten, som startar i december 2022, kommer att pågå som längst i ett år.

Ny utlysning i vår

Nästa omgång av utlysningen Innovationsidén öppnar 7 februari 2023. Mer information om utlysningen kommer. Håll dig uppdaterad via våra kanaler.

Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Kontakt

Uppdaterad:19 december 2022