Så långt räcker våtmarksåtgärderna

2022-12-13
Restaurerade våtmarker

Heta somrar med vattenbrist och torka blir vanligare i framtiden. Låga grundvattennivåer kan då ställa till stora problem. Att återställa våtmarker är ett sätt att bevara vatten i landskapet. En ny forskningssammanställning från Formas har undersökt hur våtmarksåtgärder påverkar grundvattennivån.

Förr torrlades många våtmarker för att skapa bättre avkastning i jordbruk och skogsbruk.

— Man dikade ur för att få mer åker eller bättre tillväxt i skogen, säger Arvid Bring som är analytiker på Formas.

I och med klimatförändringarna, med snöfattiga vintrar och allt torrare somrar, har behoven förändrats. I framför allt södra Sverige upplever allt fler problem med låga grundvattennivåer.

— Bristen på grundvatten kan bli akut under delar av året. Både på Öland och i Skåne har kommunen behövt hämta vatten i tankbilar, fortsätter Arvid Bring.

Istället för att dika ur och torrlägga mark, ökar idag värdet på våtmarker. Och förmågan att lagra vatten är bara en av flera nyttor. Våtmarker är också viktiga för klimatet och bidrar till den biologiska mångfalden.

Återställda våtmarker höjer nivån på grundvatten

Formas släpper nu en ny rapport som visar på vilket sätt, och hur mycket, det är möjligt att höja grundvattennivåer genom att återställa våtmarker. Vi har granskat all publicerad forskning, fler än 11 000 vetenskapliga artiklar, om hur grundvattennivåerna påverkas vid dränering och restaurering av våtmarker.

De studier som undersökt restaurering visar att grundvattennivån i genomsnitt höjs med 16 till 28 centimeter nära våtmarkens diken. De studier som undersökt dränering visar att grundvattennivån i genomsnitt sänks med 10 till 27 centimeter.

Sammantaget visar resultaten att grundvattennivån nära diket i en dränerad våtmark kan återställas om dikena läggs igen.

— Vi ser generellt goda effekter av restaurering. Däremot sträcker sig effekten inte alltid så långt, säger Hjalmar Laudon, ordförande i expertgruppen.

Bra även för biologisk mångfald och kolinlagring

Effekten på grundvattennivån varierar mycket mellan olika våtmarker, vilket troligtvis beror på förutsättningarna på den plats där våtmarken finns. Men våtmarker genererar en mängd olika nyttor till samhället utöver höjda grundvattennivåer. Våtmarker förbättrar också biologisk mångfald, har en positiv effekt på klimatet genom att binda kol, och hjälper till att rena vattnet från näringsämnen.

Kontaktpersoner

Arvid Bring

Biträdande avdelningschef / Analytiker

arvid.bring@formas.se

Evenemang 2 februari 2023

Formas frukost: Är våtmarken vår tids räddning?

På Formas frukost möter du experter och forskare med olika perspektiv på en aktuell fråga. Den 2 februari 2023 pratar vi om våtmarker och om de kan rädda klimat, natur och samhälle. Vi bjuder på frukost till dem som deltar på plats på Nobel Prize Museum. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser på museet är begränsat.

Läs mer och gör en intresseanmälan

Uppdaterad:13 december 2022