Klimatanpassning på tvären

2022-11-29

Nu får Sveriges arbete med klimatanpassning en skjuts för att kunna omhänderta gränsöverskridande utmaningar. Det handlar exempelvis om att hantera följdeffekter av klimatförändringar mellan olika geografiska platser och att överbrygga administrativa gränsdragningar i anpassningsarbetet.

Tolv projekt har nu fått finansiering i utlysningen Klimatanpassning på tvären – gränsöverskridande utmaningar och åtgärder. Totalt har 125 miljoner kronor fördelats till projekten som spänner över en rad olika ämnesområden och teman.

Ett av projekten syftar till att utveckla anpassningsstrategier för att hantera globala systemstörningar i produktionskedjor med fokus på mineraler, energi och mat. Flera projekt handlar om roller och ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Ett projekt sätter fokus på utformning av ansvar och rättvis fördelning i anpassningsarbetet, medan ett annat sätter fokus på att bidra till förbättrad skogsbrandsförmåga genom tvärsektoriell dialog.

Utlysningen sätter fokus på gränsöverskridande utmaningar och möjliggör på så sätt större fokus på helhetsperspektiv i klimatanpassningsarbetet.

— Med den här utlysningen fångar vi upp en del kunskapsbehov som har efterfrågats, bland annat av Sveriges nationella expertråd för klimatanpassning säger Malin Mobjörk, en av forskningssekreterarna bakom utlysningen.

Aiding adaptation: Reducing the risk of maladaptive Swedish climate aid through integrated approaches

Veronica Brodén Gyberg, Linköpings universitet

ICARUS: Illuminating power dynamics in Cross-scale Adaptation for more Resilient and jUst futureS

Emily Boyd, Lunds universitet

Avoiding a green transition dilemma - The need for climate impact assessments in Swedish Sápmi

Gunhild Ninis Rosqvist, Stockholms universitet

Inconspicuous adaption to climate changes in vulnerable occupations. An ethnographic study

Bo Nilsson, Umeå universitet

Not My Responsibility! - Improved Wildfire Preparedness through Cross-Sectoral Dialogue

Margaret McNamee, Lunds universitet

In the eye of the storm. Climate adaptions in periods of rising polarisation and desinformation.

Martin Hultman, Chalmers tekniska högskola

Adapting to temperature extremes in a changing climate: Past trends and future scenarios (ADATES)

Elena Raffetti, Uppsala universitet

How public-private sector interactions can promote democratic and effective climate adaptation: Lessons for Sweden

Maria-Therese Gustafsson, Stockholms universitet

Identifying, understanding and adapting to transboundary climate risks in the global minerals–energy–food complex (MEFadapt)

Richard Klein, Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

Responsibility for Climate Adaptation Across Political Levels, Sectors and Public-Private Boundaries - ReClAd

Åsa Knaggård, Lunds universitet

Living with wildfire: imagining, narrating and acting upon a changing climate

Aysem Mert, Stockholms universitet

Household Emergency Preparedness: What drives people to (not) prepare for future societal and environmental crises?

Magnus Bergquist, Göteborgs universitet

Kontakt

Uppdaterad:5 december 2022