Kommuner får stöd för att bli klimatneutrala

2022-11-24

Nu stärks omställningskraften hos flera kommuner och regioner i Sverige. De får nu finansiering för projekt som ska ge möjlighet att nå klimatneutralitet.

Med utlysningen Klimatneutrala och inkluderande kommuner vill vi genom att finansiera förberedande projekt, ge möjlighet för kommuner och regioner att skapa förutsättningar för ett omställningsarbete mot klimatneutralitet som kännetecknas av social inkludering och jämlika livsvillkor.

Projekten som ska utgå från lokala förutsättningar, ska ske i samverkan med andra aktörer, och vara 12–18 månader långa. De ska också stärka förmågan att söka nationella medel och EU-finansiering för kommande större satsningar.

— Det här är första gången vi genomfört en utlysning där kommuner och regioner kan vara huvudsökande. Projekten som nu får medel kommer från norr till söder i Sverige och det är både stora och små kommuner som står bakom, säger Anna Hult, forskningssekreterare.

Bland de kommuner som koordinerar projekten finner vi exempel på större kommuner som Umeå och Malmö, men också mindre kommuner som Avesta, Alvesta och Ånge.

Projekten som sökte finansiering kunde vara helt nya eller komplettera redan befintliga projekt. Det var ett krav att projektet ska bygga på relevant forskning och kunskap.

— Det är glädjande att se den starka kopplingen till forskning och att många samarbetar med olika forskningsutövare, säger Jon Loit, forskningssekreterare. Och det är en spännande blandning av projekt vi ser till följd av det.

Bland projekten som får finansiering finns bland annat cirkulär och inkluderande upprustning av allmännyttan, kollektivtrafik i glesbygd och hur man kan skapa en inkluderande och klimatneutral kommun genom samverkan med civilsamhället.För många mindre kommuner är det en stor utmaning att söka forskningsmedel och Formas kommer noga att överväga hur en återkommande satsning riktad mot kommuner och regioner bör utformas, för att på bästa vis stärka omställningskraften i samhället.

Styrning för jämlik och inkluderande klimatomställning i Göteborg

Carin Ström, Göteborgs Stad

Att skapa en inkluderande och klimatneutral kommun genom samverkan med det civila samhället

Annika Myrén, Umeå kommun

Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta - mot en klimatneutral och blandad stad

Kristina Engstrand, Trollhättans stad

En samskapande process för hållbar mobilitet

Magnus Lund, Kristianstads kommun

Modell för klimatneutrala transporter i en av Sveriges medelstora städer – skapandet av en inkluderande, trygg och hållbar mobilitet i Borlänge

Olivia Stopek, Borlänge kommun

Minskade konsumtionsbaserade klimatutsläpp och jämlika (livs)villkor

Mirjam Nykvist, Avesta kommun

Medskapande och klimatneutral samhällsutveckling i Alvesta kommun

Lovisa Neikter, Alvesta kommun

Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Skellefteå

Gustaf Ulander, Skellefteå kommun

Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Tobias Källqvist, Fyrbodals kommunalförbund

Neutralpositiv Malmö

Trevor Graham, Malmö stad

Kollektivtrafik för alla (även) i glesbygd

Emilia Rapp, Ånge kommun

Medborgardriven innovation för att öka den aktiva transporten i landsbygdskommuner

Jessica Karlgren, Västra Götalandsregionen

Kapacitetsbyggande för eko-social integration

Alva Persson, Lunds kommun

Kontakt

Anna Hult

Biträdande avdelningschef / Forskningssekreterare

anna.hult@formas.se

Jon Loit

Tjänstledig

Uppdaterad:1 december 2022