Användbara lösningar för ett hållbart samhälle

2022-10-31

Formas finansierar nya projekt som tar sig an olika utmaningar i vårt samhälle som bland annat kopplar till utsläpp av växthusgaser, hållbart jordbruk och rent vatten. Genom utlysningen Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle främjar vi samverkan mellan forskare, näringsliv och offentliga aktörer.

Syftet med utlysningen är att skapa möjligheten att utifrån forskningsresultat och annan kunskap ta fram tillämpningar som kan användas i samhället och som bidrar till ökad hållbarhet.

— Därför lägger vi stor vikt på att stödja flera olika aktörer att utveckla användbara lösningar, säger Mattias Blomberg, koordinator för innovation på Formas.

Utlysningen är tematiskt bred och täcker Formas fyra nationella forskningsprogram Hav och vatten, Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel och Klimat.

De 19 finansierade projekten kommer att genomföras i samarbete mellan forskare och olika sektorer som kommuner, länsstyrelser och näringsliv. Ofta deltar flera sektorer i samma projekt. Tillsammans täcker projekten in frågor runt livsmedel, säker tillgång på dricksvatten, hur vi planerar hållbara samhällen och minskade klimatutsläpp.

— Vi ser många intressanta projekt i den här utlysningen, säger Mattias Blomberg. Exempelvis vätgasproduktion från avloppsvatten där vattnet renas från näringsämnen och samtidigt producerar vätgas, och utveckling av gödningspellets från urin vilket har stor potential att minska övergödning och behovet av konstgödsel. Ett annat projekt undersöker hur vi kan införa hållbara mobilitetstjänster i socioekonomiskt svaga områden och då med särskilt fokus på kvinnor.

Formas ambition är att fortsätta finansiera samarbetsprojekt som ökar omsättningen av forskningsresultat till hållbara tillämpningar och siktar på att öppna utlysningen igen 2023.

— Redan nu ser vi behov av projekt med tydliga inslag av tvärvetenskap och projekt som i större utsträckning inkluderar perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap, säger Mattias Blomberg.

Kontakt

Uppdaterad:31 oktober 2022