Förändringar i Formas årliga öppna utlysning

2022-10-03

Är du projektledare för ett pågående forskningsprojekt som Formas finansierar? Nu genomför vi förändringar i ansökningsförfarandet till vår årliga öppna utlysning 2023. Det kan komma att påverka dig som söker medel från oss.

Ändringen innebär att du som redan är projektledare för ett pågående forskningsprojekt med finansiering från en eller flera av Formas utlysningar inte kommer att kunna vara huvudsökande i vår årliga öppna utlysning 2023. Begränsningen kommer dock inte att gälla för alla typer av projektbidrag från Formas. Exempelvis omfattar begränsningen inte dig som har finansiering från Formas kommunikationsutlysning eller någon av de internationella utlysningar där Formas medverkar som forskningsfinansiär.

Att den här förändringen genomförs inför 2023 är en del i vårt arbete med att vidareutveckla vår finansieringsprocess. Syftet är att ge bättre förutsättningar till de projekt vi finansierar. Utvecklingsarbetet kommer att ske i etapper. Det första steget innebär förändring i ansökningsförfarandet i vår årliga öppna utlysning som preliminärt öppnar i slutet av februari eller början av mars 2023.

Mer information på väg

Planerar du att söka i vår årliga öppna utlysning 2023 och är osäker på om den här förändringen påverkar dig? Vi arbetar för att kunna ge mer detaljerad information innan årsskiftet. Vi kommer också att tydliggöra vad som gäller för forskningsbidrag där projekttid löpt ut, men som är inom dispositionstid. När ytterligare information finns tillgänglig kommer vi att publicera den på formas.se och kommunicera via vårt nyhetsbrev och sociala kanaler.

Förändringar i Formas årliga öppna utlysning 2023

Kontakt

Uppdaterad:10 februari 2023