Internationell utlysning om vattenresurser öppnar i september

2022-08-23

Nu utlyser Formas 20 miljoner kronor till forskare vid svenska lärosäten och institut för medverkan i en ansökan till den första utlysningen inom det europeiska partnerskapet Water4All. Utlysningen öppnar den 1 september och syftar till att ta fram nya modeller och tillvägagångssätt för att förstå hydrologiska processer.

I utlysningen kan forskare söka medel för kunskapsutveckling kring vattnets flöden och kretslopp i samband med extrema klimathändelser. Utlysningen inom Water4all kompletterar Formas nationella utlysningar på vattenresursområdet, och i utlysningen deltar totalt 34 internationella forskningsfinansiärer som tillsammans bidrar med över 30 miljoner euro till forsknings- och innovationsprojekt.

– Jag är verkligen glad över att den här utlysningen nu kan öppna. Vår bedömning är att det finns en stor potential för forskare och medverkande aktörer från olika discipliner i Sverige att bidra till det internationella kunskapsbyggandet gällande vattenresurser, säger Kristina Laurell, programkoordinator.

Kontakt

Uppdaterad:23 augusti 2022