Stort intresse för Formas forskarskolor

2022-08-12

I början av sommaren stängde Formas utlysning Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande. Intresset för denna nyskapande typ av utlysning, där forskning vävs samman med praktik, är stort.

Det finns ingen enhetlig definition av en forskarskola i Sverige, det kan omfatta allt från en samling kurser för doktorander till en sammanhållen forskningsmiljö där doktorander möts.

– Det vi vill se i denna utlysning är just att forskarskolorna utvecklas till starka dynamiska miljöer där doktorander, handledare, andra forskare och praktiker tillsammans tar sig an en utmaning, säger Josefin Wangel, forskningssekreterare vid avdelningen för samhällsbyggande på Formas.

Just samarbetet mellan forskning och praktik är avgörande för att de globala hållbarhetsmålen ska kunna uppnås, säger hon, vilket också är bakgrunden till utlysningen.

– Vi behöver omsätta forskning i handling. Och få in mer handling i forskningen. De här forskarskolorna behövs både för att stärka kompetenser och för att bidra med praktiskt förankrad kunskap om hur samhällsbyggnad kan ställas om.

Att ställa krav på att forskning ska ske praktiknära är dock fortfarande rätt ovanligt.

– Ofta behöver forskare söka särskilda medel för att tillämpa sin forskning, eller så får de hoppas att andra aktörer i samhället ska plocka upp resultaten.

Detta gap mellan kunskap och handling vill nu Formas överbrygga genom kravet på att forskningen som sker i forskarskolorna ska vara praktiknära.

– För att gapet ska kunna överbryggas så behöver kompetensen utvecklas på båda sidor genom ny kunskap och kompetensutveckling både av akademiker och av praktiker, säger Josefin Wangel.

Att tyda av intresset för utlysningen har behovet varit stort, 18 ansökningar har inkommit.

– Det är fler än vi trodde. Många är riktigt ambitiösa när det gäller att involvera samhällsbyggnadspraktiken. Det är också en stor bredd på ansökningarna, både i relation till vilken samhällsbyggnadsutmaning de tar sig an, vilka discipliner som kombineras och vilka organisationer som ingår. Det stärker möjligheten att de som beviljas kommer att kunna leverera spännande och bra resultat som är till nytta för många.

Nästa steg blir att granska och bedöma de inkomna ansökningarna, beslut om vilka som tilldelas medel väntas i november.

– Vi har säker finansiering för tre forskarskolor och det ser lovande ut att hitta finansiering för ytterligare en. Med fyra forskarskolor kan vi skapa en ännu större bredd, och ännu mer nytta. Det skulle kännas riktigt bra, inte minst eftersom forskarskolorna finansieras genom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Kontakt

Information om utlysningen

Uppdaterad:15 augusti 2022