Tio finansierade projekt om socialt hållbar bostadsförsörjning

2022-07-04

Den första egna bostaden, en bostad som kan vara anpassad för livets alla skeenden, socialt hållbara boendemiljöer för äldre och betydelsen av entreprenörskap för en hållbar bostadsförsörjning – det är inriktningarna på några av de projekt som har blivit beviljade medel i utlysningen Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning.

De olika projekten syftar till att öka kunskapen om olika typer av utmaningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning och hur dessa kan adresseras. Några projekt är specifikt inriktade på särskilda grupper som möter stora hinder på bostadsmarknaden idag, som socialt utsatta grupper och ungdomar på jakt efter sitt första boende. Andra projekt tar sig an betydelsen av preferenser och betalningsvilja för bostäder, bostadsförsörjning i smarta städer och på landsbygden, förutsättningarna för att skapa socialt hållbara boendegemenskaper, samt frågan om hur rättsliga regleringar kan bidra till en utveckling av social bostadspolitik. Tillsammans täcker de in en stor bredd av olika tematiska ämnesområden och frågeställningar, och kunskapsöversikterna berör såväl sociala som ekonomiska och juridiska aspekter.

De tio projekt som nu får dela på runt tio miljoner kronor kommer att sammanställa kunskapsöversikter av redan genomförd nationell och internationell forskning om socialt hållbar bostadsförsörjning. Dessa kunskapsöversikter ska sedan göras tillgängliga i form av policy briefs och kortare rapporter på svenska, för att kunna bidra till ökad kunskap som kan vara till hjälp för att utveckla Sveriges sociala bostadspolitik.

- En viktig del av den här utlysningen är att se till att kunskapsöversikterna kommer till nytta för många olika aktörer, som politiker, kommuner och regioner, byggföretag och intresseorganisationer. På så sätt kan de bidra till ökad kunskap om lösningar på de utmaningar som finns inom området socialt hållbar bostadsförsörjning, säger Åsa Callmer, forskningssekreterare på Formas och ansvarig för utlysningen.

Utlysningen är den första av två i en satsning på social bostadspolitik inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Den andra utlysningen öppnar i november 2022 och syftar till att möjliggöra samarbeten mellan olika intressenter inom bostadssektorn, med målet att utforska och utveckla lösningar som tydligt bidrar till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:15 augusti 2022
Sidansvarig: Åsa Callmer