Sverige utvecklar framtidens innovationsprogram

2022-06-29

Energimyndigheten, Formas och Vinnova lanserar nu riktningen för framtidens strategiska innovationsprogram. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig satsning som ska bidra till Sveriges globala konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att utforma och sjösätta framtidens strategiska innovationsprogram. En kraftsamling som går under namnet Impact Innovation Länk till annan webbplats. ska bidra till att transformera Sverige, nå fler aktörer som vill driva utveckling samt stärka våra internationella band inom innovation och forskning.

Hösten 2022 sätter mobiliserings- och förberedelseprocessen i gång som ska mynna ut i de program som startar med full kraft under 2024. Programmen kommer att riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar:

  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • God och jämlik hälsa
  • Attraktiva och välfungerande samhällen

Redan nu kan aktörer ta del av kortfattad information om den utlysning som öppnar den 1 september 2022. Utlysningen ger aktörer möjlighet att tillsammans förbereda sig och beskriva den systemförändring de vill uppnå inom programmen.

- Det här är en på många sätt unik och avgörande satsning som möjliggör för aktörer att tillsammans både formulera mål, missions, med bred samhällsrelevans och mobilisera för att nå dem och på så sätt snabbare nå större systemförändrande effekter bortom traditionella gränsdragningar i samhället. Vi behöver kraftsamla för en snabbare grön digital och elektrifierad omställning för ett hållbart samhälle, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Systemförändrande innovation för hållbarhet

Höstens utlysning och de kommande förberedelseprojekten skapar förutsättningar för aktörsdrivna innovationsprogram med omfattande samhällsrelevans. Breda aktörskonstellationer ska samarbeta i en uttalad riktning mot gemensamma mål, vilket ökar fokus på samhällsnyttig innovation som kan förändra hela system för hållbarhet.

- Inte minst det senaste året har vi blivit varse att vi lever i en föränderlig värld där vi behöver vara rustade för snabba oförutsägbara händelser. Samtidigt behöver vi accelerera omställningen. Ett av svaren på hur vi ska ta oss an vår tids och framtidens utmaningar är att jobba tillsammans mot ambitiösa gemensamma mål och den här satsningen har precis den ansatsen, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

Satsningen bygger vidare på erfarenheter och lärdomar från pågående strategiska innovationsprogram, som startade 2013. Arbetet har varit framgångsrikt och gett viktiga resultat.

- Vi har fördelen att vi kan ta med oss lärdomar och erfarenheter från de pågående strategiska innovationsprogrammen in i nästa generation. Nu är vi redo att använda dessa för att växla upp arbetet, då vi måste ta oss an utmaningarna på nya sätt. Fler aktörer måste vara med och nya perspektiv behöver föras in. Sverige är redo för transformation på riktigt, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Karolina Winbo projektleder arbetet med regeringsuppdraget. Rebecca Hollertz är utlysningsansvarig för Förberedelseprojekt Impact Innovation.

Uppdaterad:6 september 2022