Vi ska ta fram underlag om EU:s urbana agenda

2022-06-08

Regeringen ger Formas i uppdrag att ta fram underlag om EU:s urbana agenda inför medlemsstaternas diskussioner under det svenska ordförandeskapet 2023.

Uppdraget innebär att undersöka behovet av revidering av de teman som ingår i den urbana agendan. Vi ska också undersöka hur genomförandet av agendan går och, vid behov, lämna förslag till hur den kan förbättras.

– Vi ser fram emot att få bidra till att utveckla EU:s urbana agenda för att möta både nuvarande och framtida utmaningar i våra städer och samhällen, säger Emma Gretzer, chef för avdelningen för samhällsbyggande.

Regeringen ger oss också i uppdrag att undersöka och lämna förslag till hur spridningen av information om den urbana agendan till relevanta aktörer kan förbättras, samt hur de reviderade slutsatserna och genomförandet av agendan kan diskuteras mellan medlemsstaterna.

Uppdaterad:8 juni 2022