Johan Kuylenstierna ny generaldirektör för Formas

2022-06-07
Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna, Foto: Elisabeth Ohlson

Johan Kuylenstierna tar över som generaldirektör för Formas efter Ingrid Petersson. Det står klart efter dagens regeringsbeslut.

Johan Kuylenstierna är i dag ordförande i Klimatpolitiska rådet och har dessutom styrelseuppdrag i Sveaskog, Världsnaturfonden, Mistra, Göteborgs universitet och Axfoundation.

Tidigare har Johan Kuylenstierna arbetat som vd på Stockholm Environment Institute, SEI, samt inom FN med bland annat vattenresursfrågor.

Han är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och har sin grundexamen i geovetenskap och en licentiatexamen i paleoklimatologi med inriktning på holocen klimatvariabilitet i polarområdena.

– Det här är ett fantastiskt roligt och viktigt uppdrag att ta sig an, säger Johan Kuylenstierna. Formas förenar väldigt många av de frågor jag tidigare arbetat med och brinner för. Frågor som är av avgörande betydelse för den pågående samhällsomställningen.

I regeringens pressmeddelande lyfter klimat- och miljöminister Annika Strandhäll fram att Johan Kuylenstierna har en lång internationell och svensk karriär bakom sig, med fokus på kunskap till stöd för hållbar utveckling, i expertroller och i olika ledarskapsbefattningar.

– Jag är glad att Johan har tackat ja till det viktiga uppdraget att leda Formas, säger hon.

Forskningens roll i samhället präglas enligt Johan Kuylenstierna av ett för snävt perspektiv och han lyfter det som ett av flera områden han vill fokusera på framöver. De gröna näringarna och stadsutveckling har en central roll att spela i omställningen och Sverige ska ligga i framkant med hög innovations- och forskningskompetens.

– Det här är faktiskt mitt första uppdrag som myndighetschef och mycket av sommarens läsning kommer att handla om att lära mig Formas. Jag ser fram emot att komma väl förberedd till september, träffa alla medarbetare och snabbt komma in i verksamheten, avslutar Johan Kuylenstierna.

Johan Kuylenstierna tillträder tjänsten på Formas den 6 september.

Uppdaterad:1 juni 2023