Under ekens krona

2022-06-01

I en dokumentärfilm kan du nu på nära håll få lära känna ekoxen – Europas största skalbagge. Filmen, som bland annat fick finansiering i Formas kommunikationsutlysning 2019, visas nu på SVT.

Under ekens krona

Under ekens krona

Förutsättningarna för biologisk mångfald förklarad genom ekoxen

Om filmen:

En ek kan hysa över tusen arter. Här får vi på nära håll lära känna en av dem, ekoxen - Europas största skalbagge, nästan tio centimeter lång. Det är på Öland filmens två huvudpersoner till slut hittar den spektakulära skalbaggen. Här träffar de Yvonne som med får och lie sköter sina ekhagar som gått i arv i generationer. Att påstå att hon dyrkar ekoxen är ingen överdrift.

– När jag visat mina tidigare filmer om biologisk mångfald, har jag konstaterat att alla vill värna våra hotade arter men att få förstår sambanden för deras fortlevnad. I Under ekens krona vill jag med ekhagens artrikedom och ekoxen som exempel förklara förutsättningarna för vår biologiska mångfald, säger Anette Lykke Lundberg.

Filmen är producerad av LykkeFilm i samarbete med SVT, med stöd från Formas, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Grevillis Fond och Längmanska kulturfonden.

Uppdaterad:1 juni 2022