En ny spelplan för klimatet

2022-05-10

Under våren kommer utbildningsminister Anna Ekström att leda en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd. Vid det första seminariet En ny spelplan för klimatet som arrangerades tillsammans med Formas, deltog även klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Klimatet i fokus

Forskarseminariet En ny spelplan för klimatet fokuserade på klimatarbete i ljuset av de senaste årens globala händelseutveckling, främst pandemin och kriget i Ukraina. Samtalet handlade bland annat om hur sådana kriser påverkar det internationella, nationella och lokala klimatarbetet.

– Det var ett öppet, konstruktivt och informellt samtalsklimat, där många olika aspekter av klimatarbetets utmaningar lyftes, säger Katarina Buhr som var en av Formas forskningssekreterare som deltog i seminariet.

Ett genomgående budskap från forskarna var vikten av att öka tempot i klimatomställningen trots svåra förutsättningar och att vi behöver räkna med en turbulent omvärld en lång tid framöver.

Formas satte ministrar i direktkontakt med experter

Initiativet till seminariet kom från utbildningsminister Anna Ekström och Formas fick frågan att vara medarrangörer utifrån uppdraget att vara värd för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

– Vi arbetade fram inriktningen för seminariet i dialog med miljödepartementet och utbildningsdepartementet, säger Katarina Buhr. Med hjälp av vårt kontaktnät inom svensk klimatforskning bjöd vi in forskare som kunde ge olika perspektiv på seminariets tema.

Formas generaldirektör Ingrid Petersson modererade samtalet. Malin Mobjörk, forskningssekreterare på Formas, med lång forskarbakgrund inom risk- och säkerhetsperspektiv kopplat till klimatförändringar, deltog som expert i diskussionerna.

– Vi är glada över att kunna sätta forskare i direkt kontakt med de ministrar som ansvarar för klimat- respektive forskningsfrågor, fortsätter Katarina Buhr. Det är betydelsefullt med den här typen av dialog mellan forskning och politik.

Forskarseminarium: En ny spelplan för klimatet

Forskarseminarium: En ny spelplan för klimatet

Forskarna som deltog på seminariet

  • Eva Alfredsson, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Victor Galaz, Stockholms universitet
  • Mikael Granberg, Karlstads universitet
  • Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet
  • Åsa Löfgren, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Mer information

Uppdaterad:10 maj 2022