Europeiska projekt för hållbar stadsutveckling samlades till kickoff

2022-05-02

ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, ingår i det europeiska samarbetet JPI Urban Europe, och i programmet deltar forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder. Nyligen fick 16 forsknings- och innovationsprojekt finansiering utifrån en budget på 16,8 miljoner euro, varav drygt fyra kommer från EU-kommissionen. I april möttes projekten för en digital kickoff arrangerad av Formas.

– Det känns jätteroligt att vi i detta skede av utlysningen nu har kunnat samla projekten till en gemensam dag för inspiration och möjligheten för projektdeltagarna att diskutera utmaningar och möjligheter med varandra. Vi befinner oss i en tid av omställning och för att klara en hållbar stadsomvandling behöver vi ny kunskap, och vi behöver utveckla nya modeller och metoder inom samhällsbyggandet. Projektdeltagarnas engagemang visar tydligt att vi har mycket att lära av varandra länderna emellan. Det är utmanande och viktigt att vi på Formas har tagit huvudansvaret för ledning och genomförande av ENUTC, säger Kristina Laurell, programkoordinator.

Vid kickoffen inledningstalade Ugo Guarnacci som är rådgivare vid EU-kommissionen, och han ingick sedan i ett panelsamtal om utmaningar kring fokusområdena cirkulär ekonomi, urbana ekosystem för innovation och resilienta stadsmiljöer. Projekten delade med sig av ambitioner och förväntningar, och under eftermiddagen delades projektdeltagarna in i grupper för att prata om bland annat Urban Living Labs 2.0 och om hur samtal kan ske med representanter från de involverade städerna.

ENUTC ska bidra till kunskapsutveckling inom hållbar stadsutveckling och programmet vänder sig till forskare, kommuner, företag, civilsamhälle samt andra relevanta aktörer genom två utlysningar med tillhörande aktiviteter. Den nationella delen koordineras tillsammans med Energimyndigheten och de strategiska innovationsprogrammen Viable Cities och Re:Source. Svenska forskare och organisationer har i den första utlysningen fått 30,9 miljoner kronor i stöd till åtta projekt.

Kontakt

ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) ingår i JPI Urban Europe och stöds av Europeiska kommissionen. ENUTC finansieras via Horisont 2020 enligt avtalsnummer 101003758.

Uppdaterad:3 oktober 2022