Forskning runt hållbar utveckling får medel för att nå ut

2022-04-27

Tolv nya kommunikationsprojekt får finansiering i Formas kommunikationsutlysning.

Personlig och digital rådgivning för att stimulera vardagliga klimathandlingar, fältlaboratorier samt olika spel runt hållbar konsumtion är exempel på projekt som får finansiering i årets kommunikationsutlysning. De olika projekten riktar sig till såväl breda som smala målgrupper och möter hållbarhetsmål för bland annat klimat, stadsutveckling, konsumtion, biologisk mångfald samt hav och marina resurser.

Intresset för Formas kommunikationsutlysning är stort. I år är det tolv projekt som får dela på knappt 20 miljoner kronor.

— Det har varit en spännande process att ta del av ansökningarna. Vi upplever ett sug från samhället att lära sig mer om hållbar utveckling och ett stort intresse från olika aktörer att bidra i det arbetet. Många projekt har en kreativ höjd med intressanta samarbeten där de väver in en mångfald av kompetenser och drar nytta av olika plattformar och tekniker, säger Anna Lena Schlossman som är ansvarig handläggare för utlysningen och strategisk kommunikatör på Formas.

Formas har genomfört kommunikationsutlysningar sedan 2015. Projekten kan söka upp till 1,8 miljoner kronor för projekt i upp till tre år. Lärosäten, forskningsstiftelser, ideella organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka medel. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning runt hållbar utveckling.

Formas planerar att öppna nästa kommunikationsutlysning för ansökningar i september 2022.

Finansierade projekt

Titel

Sökande och medelsförvaltare

One Connected Ocean

Louise Hård af Segerstad, Stockholms universitet

Fas 2 Kommunicera aktuell SDG 13-kunskap genom Wikipedia - ett samarbete mellan Wikipedia-redaktörer och innehållsexperter på SEI, IPCC, UNFCCC och andra organisationer

Arno Rosemarin, Stockholm Environment Institut

Glaciärer, klimat och snabba förändringarna i det svenska Arktis - ett kommunikationsprojekt genom erfarenhetsbaserat lärande vid Tarfala forskningsstation

Nina Kirchner, Stockholms universitet

Plastexperimentet

Martin Bergman, Vetenskap & Allmänhet

“We Can Fix It”: Personlig och digital rådgivning för att stimulera vardagliga klimathandlingar

Kimberly Nicholas, Lunds universitet

RECLAIM av näringsämnen - digitalisering av ett samarbetsspel för ökat kretslopp

Jennifer McConville, Sveriges lantbruksuniversitet

MarkApp - Öka medvetenheten om vikten av en god jordhälsa och utveckla utbildningspaket för att underlätta användningen av markvårdsappen ”Hur mår min jord?” inom undervisning och rådgivning

Örjan Berglund, Sveriges lantbruksuniversitet

Tema Klimatkrisen på Bokmässan 2022

Oskar Ekström, Svenska Mässan Gothia Towers AB

Sveriges nya bäverstam -100 år. Det har gått hundra år sedan bävern återintroducerades till Sverige, ett osannolikt lyckat naturvårdsprojekt, fast med konsekvenser. Så vad gör vi nu?

Göran Hartman, Sveriges lantbruksuniversitet

Utveckling och genomförande av en kurs i social konsekvensbedömning (SKB) för transportplanerare

Lena Levin, VTI, Statens Väg och transportforskningsinstitut

Förändra spelet kring konsumtionen

Ola Leifler, Linköpings universitet

PFAS nätverk-kunskapshöjning och delning för att minska PFAS-utsläpp

Jingjing Yang, IVL Svenska Miljöinsitutet AB

Kontakt

Uppdaterad:27 april 2022
Sidansvarig: Anna Lena Clareby