Fokus på nya och ännu ej ställda frågor

2022-03-28

Formas har inlett ett arbete med en översyn av den så kallade forskarinitierade forskningen där den årliga öppna utlysningen är vår största satsning inom området. En utgångspunkt för arbetet är att hitta sätt att finansiera forskning som kan ta sig an nya och ännu ej ställda frågor.

Formas årliga öppna utlysning har funnits på plats sedan myndigheten bildades för drygt tjugo år sedan. Utlysningen är Formas största, den beviljar cirka 700 miljoner kronor till cirka 230 projekt per år. Varje enskilt projekt kan få maximalt tre miljoner kronor under tre år. Att forskarrådet nu öppnar för en diskussion om nya sätt att finansiera denna forskning är en del i rådets strategiska utvecklingsarbete av Formas olika typer av utlysningar.

– Forskarinitierad forskning behövs för att forskningen ska kunna ta sig an frågor som rör våra stora samhällsutmaningar, säger Emma Gretzer som är ansvarig för hur rådet ska ta sig an utvecklingsarbetet som gäller finansiering av den forskarinitierade forskningen.

Det handlar om ämnen och frågeställningar som formuleras utan den utlysningsinriktning som finns inom ramen för tematiska utlysningar, till exempel inom de nationella forskningsprogrammen. Frågan nu är hur en öppen utlysning ska kunna utvecklas för att möta förändringar i forskningsfinansieringslandskapet. Formas forskarråd kommer att diskutera utformningen av den forskarinitierade forskning på sitt möte i april. Målet är att hinna genomföra eventuella förändringar till den utlysning som öppnar 2023.

Kontakt

Uppdaterad:28 mars 2022