Christer Larsson ny ordförande i nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

2022-03-23
Christer Larsson

Christer Larsson

Christer Larsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR/MSA, KKH, adjungerad professor i arkitektur, är ny ordförande för Formas nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Formas driver det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande sedan 2017. Programmet ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Programmets utlysningar och aktiviteter styrs av en strategisk forskningsagenda och under kommande år beräknas programmets medel uppgå till cirka 125 miljoner kronor per år.

– Jag är såklart hedrad att få frågan om att vara ordförande i en så viktig kommitté. En hållbar samhällsutveckling är den enda vägen framåt och kunskaps- och forskningsläget kan bidra till denna. Hur vi utformar och organiserar de miljöer där vi lever vår vardag är helt avgörande för det hållbara samhället.

 

Anna Hult

Biträdande avdelningschef / Forskningssekreterare

anna.hult@formas.se

Jon Loit

Tjänstledig

Uppdaterad:23 mars 2022