Förenklad finansiering för projekt med deltagare från flera länder

2022-02-09

Vi lanserar nu våra första samarbeten inom det europeiska initiativet Weave – Forskningsfinansiering utan gränser, med forskningsfinansiärer i Schweiz (SNSF) och Luxemburg (FNR).

Weave Research logo

Inom Weave kan forskare från två eller tre europeiska länder lämna in en forskningsansökan till någon av de deltagande finansiärerna och ansökan kommer bara genomgå en enda utvärdering. Varje projektpart finansieras av sitt lands finansiär.

Weave är inte ett nytt finansieringsprogram utan använder sig av befintliga utlysningar för forskarinitierad forskning hos forskningsfinansiärerna. Initiativet har lanserats av tolv nationella forskningsfinansiärer med stöd av Science Europe och kommer gradvis att utökas med fler länder. Formas är en del av Weave genom den Årliga öppna utlysningens bidragsform forskningsprojekt.

För dig som forskare innebär det att du som i år söker medel i årliga öppnas utlysning för forskningsprojekt kan ha ett projekt med medsökande från Schweiz och Luxemburg, där den del som ska finansieras av forskningsfinansiärer i dessa länder automatiskt kommer att godkännas om du beviljas medel av oss och projektet klarar respektive finansiärs formaliakontroll. Om du som forskare i Sverige är medverkande i ett projekt där ansökan skickas in av huvudsökande i Schweiz eller Luxemburg kommer ansökan att genomgå utvärdering i deras utlysning. Du som medverkande kommer behöva uppfylla alla krav för Formas årliga öppna utlysning för forskningsprojekt för din del i projektet. Som svensk medverkande är du inte med i det ordinarie ansökningsförfarandet för Årliga öppna utlysningen och medlen tas från en annan budget.

Mer information

Kontakt

Karin Önneby

Tjänstledig

Uppdaterad:10 mars 2022