Forskningsprogram om miljöhumaniora går in i slutskede

2022-02-01

I vår avslutas The Seed Box – ett forskningsprogram inom miljöorienterad humaniora. Programmet är samfinansierat av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och Formas.

På Linköpings universitet, där projektet har sin bas, har ett internationellt centrum för miljöorienterad humaniora skapats. Målet har varit att överbrygga uppdelningen mellan natur och kultur och att samarbeta över olika discipliners gränser för att förstå och uppmärksamma samtidens miljöutmaningar. I samarbete med tolv andra universitet i Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien och USA, samt ett antal externa nätverkspartners, stödjer programmet flera forskningsprojekt och initiativ.

– Det står utom allt tvivel att klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald drivs av mänsklig påverkan. Det som vi vanligen kallar ”miljöproblem” är därför i hög grad ett samhällsproblem som uppstått av de sätt varpå vi organiserat våra samhällen och de förhållningssätt vi har till naturen och till varandra, säger Lissa Nordin, analytiker på Formas.

Programmet har sträckt sig över sex år och skapat ett nätverk av forskning, konst, medborgaraktivism, utbildning och vardagspraktik inom det miljöhumanistiska området. Med utgångspunkt i hur miljöproblem vanligtvis beskrivs har programmets olika projekt försökt att bidra till en djupare förståelse av olika mänskliga erfarenheter och ansvarsområden när det gäller att spåra utvecklingen av miljöförändringar.

– Det är också uppenbart att hur mycket information och vetenskapliga fakta vi än har om klimatförändringarna, så har vi inte lyckats att förändra och ställa om i en mer hållbar riktning. Det behövs berättelser och perspektiv som gör att vi kan ta till oss frågorna och integrera dem i vårt vardagsliv. Miljöhumaniora ger oss just sådana perspektiv som berör kultur, normer, värderingar, inflytande och makt - och möjligheten att skapa en hållbar etik och politik för framtiden, säger Lissa Nordin.

Som avslutning av forskningsprogrammet hålls en fem dagar lång online-festival med fokus på kunskaps- och resultatspridning. Eventet hålls online 7-11 februari och erbjuder paneldiskussioner, presentationer, workshops, musik och konst runt om forskningen och dess resultat.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:1 februari 2022
Sidansvarig: Lissa Nordin