Forskning ett smörjmedel för att uppfylla miljömålen

2022-01-25

Miljömålsrådets förslag till regeringen om utveckling av miljömålsarbetet visar en god viljeinriktning, men för att nå verklig förbättring behöver forskningen ta mer plats. Här kan vi spela en viktig roll, skriver Formas i ett remissvar.

Miljömålsrådets 17 ingående myndigheter har tagit fram nio olika etappmål för att stärka arbetet med att uppnå miljömålen. Formas tillstyrker fem av dessa mål, men betonar samtidigt att de inte är tillräckligt skarpa.

– Etappmålen är blygsamt formulerade. Miljömålsrådet är inne på bra saker och har tagit sig an allvarliga frågor där etappmål behövs, men de föreslagna målen begränsar sig till en viljeriktning som dessutom är uppenbar, säger Anders Clarhäll, analytiker på Formas.

Ett exempel är det föreslagna etappmålet för statliga myndigheter om att halvera utsläppen av koldioxid från tjänsteresor till 2030, där Formas trycker på att myndigheterna klarar ännu större minskningar.

”Under åren med covid-pandemin har teknikutveckling och omställningar till nya och digitala mötesformer gjort stora framsteg som radikalt minskat behovet av resor. Detta skifte i resande och möteskultur kommer högst sannolikt hålla i sig även efter att pandemirestriktionerna är avslutade,” skriver Formas i remissvaret.

Tydligare kopplingar till forskning kan vässa etappmålen och öka chanserna till att de uppfylls. Och här kan Formas, som huvudfinansiär för den svenska miljöforskningen, spela en viktig roll i Miljömålsrådets fortsatta arbete.

– Vår roll som kunskapsmäklare, en länk mellan forskningsresultat och sammanhang där kunskapen behövs, är viktig. Det kan handla om kontakter, nätverk, synteser, kunskapsöversikter och evidensbaserade forskningssamanställningar. Forskning är ett smörjmedel för att komma vidare i arbetet med att uppfylla miljömålen, säger Anders Clarhäll.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:25 januari 2022
Sidansvarig: Anders Clarhäll