Sylvia Schwaag Serger ny ordförande i Formas forskarråd

2022-01-20

Formas forskarråd för perioden 2022–2024 har fått ny ordförande och nya ledamöter. I december valde vetenskapssamhället om fem ledamöter och utsåg två nya ledamöter. På torsdagen utsåg regeringen ny ordförande till Formas forskarråd.

Porträtt av Sylvia Schwaag Serger

Regeringen har utsett Sylvia Schwaag Serger till ny ordförande för Formas forskarråd. Formas forskarråd består av tretton ledamöter. Regeringen utser sex av dem och forskarsamhället utser sju.

Till ny ordförande har regeringen utsett Sylvia Schwaag Serger, professor vid ekonomiska institutionen på Lunds universitet. Hon är även ordförande för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

– Jag är hedrad att få förtroendet att leda Formas forskarråd. Mitt arbetsliv har präglats av att förena de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna när forskningens resultat ska komma till nytta. Det är också perspektiv som är i linje med Formas uppdrag.

Sylvia Schwaag Serger har tidigare arbetat på Vinnova som internationellt ansvarig. Hon har också anlitats som expert av EU-kommissionen, OECD och Världsbanken.

– Vi har kommit långt med forskningen och nu behöver vi gå från insikt till handling. Vi behöver arbeta internationellt, inte minst inom EU, för att ta oss an de samhällsutmaningar vi står inför, säger Sylvia Schwaag Serger.

Formas forskarråd är Formas beslutande organ och består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Uppdaterad:20 januari 2022