Vidga synen på forskningens infrastruktur

2022-01-18

Formas föreslår att regeringen inrättar en ny oberoende myndighet med mandat att arbeta bredare med forskningsinfrastrukturfrågor. Det skulle vidga synen på vad forskningsinfrastruktur är, och bättre ta tillvara kunskap som har stor betydelse för forskning och hållbar utveckling.

Under hösten gick utredningen Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur ut på remiss, och Formas har nu inkommit med ett svar. I utredningen föreslog Tobias Krantz, särskild utredare och tidigare högskole- och forskningsminister, att tillgången till forskningsinfrastruktur som möter samhällsutmaningar stärks, näringslivets medverkan förnyas och förtydligas samt att rådet för forskningens infrastrukturer ska få bredare representation. Formas tillstyrker dessa förslag, men går i remissvaret steget längre, och föreslår en ny oberoende myndighet med mandat att arbeta bredare med frågor som rör forskningsinfrastruktur.

– Forskningen har en viktig roll för omställning och forskningsinfrastruktur har potential att vara motor i samhällsomställningen för att nå målen i Agenda 2030. Vi vill att det tas ett större grepp och föreslår att det tillsätts en kommitté för att utreda en ny oberoende myndighet, säger forskningssekreterare Elisabet Göransson som har skrivit remissvaret.

Formas betonar även att den föreslagna myndigheten bör vara oberoende men ha nära samverkan med lärosäten, näringsliv, forskningsfinansiärer, forskningsinstitut samt andra myndigheter och aktörer i samhället.

– Oberoende från forskningsfinansiärer och lärosäten är viktigt för att kunna se på forskningsinfrastruktur ur ett samhällsperspektiv. Formas anser att det finns potential att öka användningen av forskningsinfrastruktur och göra den mer effektiv genom att stärka samverkan mellan näringsliv och andra samhällsaktörer. Det är viktigt även i ett hållbarhetsperspektiv.

I remissvaret skriver Formas därför att det behövs en samlad kartläggning för olika typer av forskningsinfrastrukturer. Formas tillstyrker också utredningens förslag att samla digitala forskningsinfrastrukturer i en gemensam organisation.

Dessutom tillstyrker Formas Tobias Krantz förslag att vidare utreda hur tillgången till polarforskningsfartyg kan säkras.

– Polarforskning är ett viktigt område för klimatforskning och det är nödvändigt att svenska polarforskare har tillgång till en forskningsisbrytare, säger Elisabet Göransson.

Läs Formas remissvar

Relaterad information

Uppdaterad:18 januari 2022