Pedagogisk trädgård och lekotop vinnare i innovationstävling

2021-12-22

Nu har vinnarna korats i innovationstävlingen om hållbara grönytor. Landskapsarkitekterna Urbio samt trädgårdsföretaget Flora och Fauna tog hem priset i var sin kategori.

Innovationstävlingen som arrangerades av IVL Svenska miljöinstitutet i samverkan med Naturvårdsverket, Formas och Vinnova har haft som mål att hitta nya lösningar och innovationer för grönytor, som både bidrar till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer våra städer.

Två expertgrupper har granskat de 16 tävlingsbidragen och bedömt dem utifrån bland annat innovationshöjd, nytta för miljö och människor, driftkostnader och andra ekonomiska aspekter.

I kategorin för lösningar som är nära marknadslansering var det landskapsarkitektkontoret Urbio tillsammans med Örebro kommun som vann med sin lösning lekotoper. De beskriver en lekotop som en plats där lek och landskap är sammanflätade. Gestaltningen av en lekotop utgår från naturbaserade lösningar, inte utrustning, och använder sig av landskapselement för att skapa rum och rekvisita till leken. Det gör att det skapas ytor i stadsmiljön som både bidrar med lekvärden och ekosystemtjänster.

I kategorin för lösningar som är i ett tidigare stadie av utveckling vann trädgårdsföretaget Flora och fauna som i samarbete med stiftelsen och särskolan Årsta gård. De har tagit fram en idé som de kallar Nyfiken på naturen. Den handlar om att skapa pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov.

– Otroligt roligt att vår idé vann innovationstävlingen! Det visar verkligen att det som fungerar för barn med särskilda behov också fungerar för alla barn. Nu hoppas jag att fler vill vara med och göra skillnad tillsamman med oss, för alla barns rätt till en stimulerande grönskande utemiljö säger Valdemar Pietsch, grundare av Flora och fauna.

Alla tävlande får ta del av sina granskningsprotokoll och vinnarna går nu vidare till fas två då Vinnova kommer att erbjuda stöd till Urbio och Formas till Flora och fauna.

– Det är väldigt roligt att se att det vinnande bidraget så väl passar in i Formas ansvarsområde. Att skapa pedagogiska naturmiljöer på det sätt som projektet Nyfiken på naturen gör, är ett mycket bra exempel på innovation för ett hållbart samhälle. Det ska bli väldigt roligt att följa projektet, säger Louise Staffas, forskningssekreterare på Formas.

Lekotoper – Urbio och Örebro kommun

”En snyggt paketerad och visualiserad lösning med chans att skapa attraktiva naturmiljöer och lekytor. Innovationen möter ett behov av multifunktionella miljöer i samhället. Lekotoper kombinerar ekosystemtjänster med sociala värden och sätter barnen i fokus och har stor potential att få oss att tänka nytt.”

Nyfiken på naturen – Flora och Fauna Sverige AB och Årsta gård

”Nyfiken på naturens pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov är en väl genomtänkt och värdeskapande lösning med stor potential för målgruppen som oftast annars är förbisedd. Lösningen är dessutom skalbar och genom att vara tillgänglig från början blir den lätt att sprida till andra särskolor och lärmiljöer. Lösningen visar på en god förmåga att kombinera forskning med erfarenhet och resulterar i en utemiljö som gynnar ett brett spektrum av ekosystemtjänster.”

Kontakt

Uppdaterad:22 december 2021