Annika Helker Lundström ny ordförande i kommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat

2021-12-07
Bild

Bild: Ninni Andersson.

Formas generaldirektör Ingrid Petersson har utsett Annika Helker Lundström till ny ordförande i kommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Annika har lång erfarenhet av klimat- och miljöfrågor från olika delar av samhället och flera tunga styrelseuppdrag i bagaget.

Annika har bland annat varit VD för Svensk Vindenergi och tjänsteman på Regeringskansliet vid Miljö- och Energidepartementet. Hon är idag ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Återvinningsindustrierna, Miljömärkning Sverige AB, ledamot i Världsnaturfonden WWF:s styrelse och vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Dessutom har hon varit ordförande i styrelsen för forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption under dess första etapp.

I sin nya roll kommer Annika att leda det strategiska arbetet i kommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat, där representanter från elva svenska forskningsfinansiärer ingår. Programmet fördelar medel till forskning och innovation till ett värde av 230 miljoner kronor per år, utifrån ett övergripande mål om att bidra med kunskap för en genomgripande samhällsomställning som hanterar klimatutmaningarna. Detta görs genom att finansiera forskning och innovation som kan bidra till snabba utsläppsminskningar, anpassa samhällen till ett förändrat klimat samt verka för att klimatarbetet bedrivs i linje med en långsiktig hållbar utveckling.

– Det är hedrande att få förtroendet att leda programkommittén för ett av Europas största forskningsprogram om klimat i en spännande och viktig tid där forskningen har en central roll att spela för omställningen, säger Annika Helker Lundström. 

Annika efterträder Anders Wijkman som var kommittéordförande 2018–2021.

Kontakt

Uppdaterad:9 december 2021