Första satsningen på blå innovationer

2021-11-29

Vi behöver använda våra hav och vårt vatten mer hållbart och nya lösningar behövs för att skapa ett långsiktigt brukande. Blå innovation är den första utlysningen inom Formas nationella forskningsprogram för hav och vatten. 

Utlysningen syftar till att skapa förutsättningar för en ökad förståelse för vad som behövs för att lösa utmaningar på havs- och vattenområdet och ökad samverkan och innovation. Därför har utlysningen riktat sig till dem som äger problemen; till exempel kommuner, branschorganisationer och kommunala bolag.

Tjugo förberedande projekt finansieras för att kunna ta sig an vår tids stora utmaningar inom havs- och vattenområdet och bidra till de globala hållbarhetsmålen.

– Vi är nöjda med att projekten har en spridning både geografisk och ämnesmässig säger Petra Wallberg, forskningssekreterare på Formas.

Projekten handlar bland annat om att utveckla nya lösningar för att motverka vattenbrist i de regioner som ofta drabbas av torka, stöd till beslut och investeringar i norra Sverige för att möta det ökade behovet av grön energi samt utveckla nya produkter av det som vi idag betraktar som avfall inom fiskeindustrin.

– Vi hoppas att projekten ska utvecklas vidare till lösningar som kan spridas och användas i flera delar av Sverige och kanske även exporteras till andra länder, säger Mattias Blomberg, koordinator för innovation på Formas. 

Formas planerar i nästa steg en genomförandeutlysning under 2023 som en uppföljning på denna utlysning.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:29 november 2021