Klimatforskning finansieras stort

2021-11-28

När FN:s klimatpanel IPCC lanserade sin rapport i slutet av sommaren fick rapporteringen av klimatrelaterade nyheter ett genomslag som aldrig tidigare. Projekt som nu får finansiering av Formas syftar till att bidra med kunskap till klimatarbetet genom projekt som fokuserar på resurseffektivitet och klimatanpassning av byggd miljö.

När det stora klimattoppmötet i Glasgow, COP26 gick av stapeln några månader efter att IPCC-rapporten publicerats riktades hela världens blickar mot Skottland. Forskare som deltog vid förhandlingarna har efteråt vittnat om att intresset från omvärlden aldrig har varit större. Stora förväntningar ligger på hur mötets resultat ska omhändertas och utvecklas i närtid.

Formas forskarråd har beslutat att finansiera två satsningar som är specifikt kopplade till klimatutmaningarna. Klimatvinster med resurseffektivitet Öppnas i nytt fönster. samt Klimatanpassning för byggd miljö Öppnas i nytt fönster.finansierar gemensamt forskning för cirka 200 miljoner kronor.

Klimatanpassning för byggd miljö Öppnas i nytt fönster. är en utlysning i samverkan mellan Formas två nationella forskningsprogram för klimat och hållbart samhällsbygge. Projekten handlar exempelvis om översvämningar, hur vi anpassar oss till ett varmare klimat med fler värmeböljor och vad detta betyder för byggnationer i en ny verklighet.

Andra projekt som nu får medel inom Klimatvinster med resurseffektivitet Öppnas i nytt fönster. tar sin utgångspunkt i ett material, en sektor eller en affärsmodell, men med ett brett angreppssätt.

Världens befolkning konsumerar mängder textilier och dessa produceras ofta i utsatta delar av världen. Hur mycket vatten går till exempel åt för produktionen av ett par jeans? Textil- och modeindustrin står inför en stor förändring både vad gäller logistik och produktion. Ett av de finansierade projekten inom Klimatvinster med resurseffektivitet Öppnas i nytt fönster. kikar specifikt på just detta i ett forskarsamarbete tillsammans med Hennes & Mauritz.

Kontaktpersoner

Anna Hult

Biträdande avdelningschef / Forskningssekreterare

anna.hult@formas.se

Uppdaterad:29 november 2021