God djurhälsa en förutsättning för hållbar livsmedelsproduktion

2021-11-25

Under pandemin uppmärksammade regeringen att livsmedelsproduktionen är en samhällsviktig sektor. Samtidigt ökar behovet av hållbara livsmedel i takt med klimatförändringar och ökad antibiotikaresistens. För att nå en hållbar livsmedelsproduktion krävs samarbete mellan forskare och praktiker, vilket aktualiseras i de nya projekt som just har tilldelats pengar av Formas.

Totalt har 128 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt i Formas utlysningar inom hållbar livsmedelsproduktion och djurskydd samt djurvälfärd, områden som efter pandemin är högaktuella. Mat kan inte undvaras och därför är det extra viktigt att livsmedelsproduktionen bedrivs på det mest hållbara sätt som går. Livsmedelsforskningen är alltid viktig, alla måste äta och Sverige är inte självförsörjande.

– Under pandemin uppmärksammades detta särskilt och regeringen utnämnde för första gången livsmedelsproduktionen som samhällsviktig, säger Jessica Ekström, forskningssekreterare vid Formas och ansvarig för utlysningen Hållbar livsmedelsproduktion.

Och intresset för utlysningarna har varit stort, 62 ansökningar inkom i Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd och 40 ansökningar i Hållbar livsmedelsproduktion.

– Det är glädjande och tyder på att akademi och näringsliv börjar hitta varandra och i många fall redan har fungerande nätverk, säger Jessica Ekström.

Just samarbetet mellan näringsliv och akademi, som genomsyrar de båda utlysningarna, är avgörande för att forskningen ska göra verklig nytta, betonar hon.

– Dels gör det att smarta och hållbara arbetssätt får snabbare genomslag i praktiken, dels att dessa arbetssätt når fler producenter.

Projekten som tilldelats pengar har en stor bredd.

– De täcker alla sektorer i det svenska livsmedelsystemet med både animalier, sjömat och vegetabilier, vilket är roligt att se.

Även utlysningen Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd har mottagits med stort engagemang hos såväl akademi som näringsliv berättar Alexandra Jeremiasson som är forskningssekreterare och ansvarig för utlysningen.

– Det här är samarbete när det är som bäst. Tillsammans täcker utlysningarna hållbarhetsfrågor inom såväl vegetabilisk som animalisk livsmedelsproduktion. En god djurvälfärd och ett gott djurskydd hos de animalieproducerande djuren är av stor vikt för en hållbar livsmedelsproduktion, säger hon.

Kontakt

Tillämpad forskning för djurskydd och ökad djurvälfärd

Kontakt

Uppdaterad:30 november 2021